Amit, ahogy

PL-asztik


Papírháború

Papírok, és papírsárkányok...

2015. július 27. - Peszt Lajos

image_29.jpg

Újabban az a szokásunk, hogy felesleges dolgokon szüttyögünk.... Össztársadalmilag! A toroczkai-féle papírlap borzolja a mélymagyar kedélyeket. Mert bizonyítéknak lett kikiáltva! A menekültek szervezett szállítására. Így lesz az igazságból, egy még nagyobb újraértelmezett magyar-igazság....
Mert valóban bizonyíték az kis papírfecni, de nem arra, amit Toroczkai és hívői szeretnének! Ez a papír bizonyíték a görög, bolgár, vagy FYROM-i humánumra, de semmiképpen sem a szervezett bűnözésre...ugyanis a szervezett bűnözők többségének van
- csak magyarországi társaiknak nincs - annyi esze, hogy ne hagyjanak maguk után ilyen banális, ellenük felhasználható papíralapú bizonyítékot, még akkor se, ha ezt senki nem tudja összekötni egyetlen menekültet illegálisan és törvényt sértve szállító haszonlesővel sem! És ezt Torockainak is tudnia kell.

Tovább

Bizonyítvány

2015. június 14. - Peszt Lajos

tepett_plakat.JPGMegtehetné, hogy ebből a nagyon fontos menekült-ügyből a pozitívumokat domboríttatja ki Orbán, a Kormány-kommunikációval! Elmondhatná, hogy keresztény kötelességünk, demokratikus és fejlett világi missziónk az elesettek és üldözöttek támogatása a bajban...elmondhatná, hogy a menekülők védelmében teszünk erőfeszítéseket az őket kihasználó bűnözők ellen...de a menekülőknek segítünk...elmondhatná, hogy mi szívesen látunk mindenkit, aki bajban van...nálunk menedékre talál...segítünk, ha kell, de azok akik a hazájukban elkövetett bűneik miatt jönnek hozzánk, vagy nem tartják be a törvényeinket, azok ne számítsanak a támogatásunkra...hivatkozhatna arra, hogy mi hagyományosan egy befogadó nemzet vagyunk, ugyanis nagyon sok kultúra él velünk a Kárpát-medencében....hivatkozhatna arra, hogy mi meg kívánunk felelni a Ferenc Pápa által is elmondottaknak....

Tovább

A Nagy Blöffkampány

"Orbán blöfföl: ezt mutatják a számok!" - nyest.hu

2015. május 10. - Peszt Lajos

20150509_135020000_ios.jpg

Hetekkel ezelőtt írtam már (itt, itt, és itt) ugyanerről a témáról, amit ezen a címen a nyest.hu gyűjtött össze nagyon szépen, és különleges nézőpontból! A legtöbb hírközlő média is harsogta ezt napokon át! Szinte már mindenki tudja, - de sohasem árt megismételni, vagy új megvilágításba helyezni - hogy ezeket a nemzetpolitikának csúfolt, "védjük meg az embereket" témakör köré felépített kormányzati nyilatkozatsorozatokat csak a szimpátiadeficit, a népszerűségvesztés, és a gazdasági-politikai hatalomvesztéstől, a megszégyenüléstől való félelem motiválja, és nem a progresszió! Legfeljebb taktikai oka vannak. Minden olyan politikai szereplőt igyekszik megosztani, és a lényegtől elterelni, aki (vagy amely) hatékonyan beleszólhatna a Magyarországi történésekbe, gátolhatná hatalomgyakorlásban, illetve rámutathatna populista, köpönyegforgató módszereire.

Tovább

Realitások

Hol van a valóság, és a nyilvánosság határa?

2015. április 27. - Peszt Lajos

image_4.jpg

Megerőszakoltak egy szereplőt a műsorban.... Ezen illene elgondolkodni! TV2-nek, ügyészségnek nézőknek és a résztvevőknek egyaránt! Érdemes volna kibeszélni az előzményeket, a körülményeket, a kényszerhelyzetet és persze azok utólagos hatásait!

Tovább

Csillagszemű

2014. február 05. - Peszt Lajos

fiu.gif

Ez a bejegyzés a fiatalok körében egyre népszerűbbé váló nacionalista érzület, a jobboldali csoportosulásokhoz, nem ritkán a szélsőségesekhez tartozás divatjáról szól. Az érdeklődő csillagszemű fiatalokhoz, akik sajnos az iskolai szorgalomhiány nyomán keletkezett gyenge történelmi ismereteik miatt kerülnek, kerülhetnek a nacionalizmus hálójába... Eredetileg a Tumblerre írtam hetekkel ezelőtt, de ott töröltem.

Egynek jó volt. Bár nem egyetlen bejegyzést írtam a Tumblerre, de mégsem éreztem, hogy kielégít. Már a regisztráció alatt tudtam, hogy csak egy kísérlet lesz. Kerestem egy alternatív blogolási lehetőséget...nem tetszik, ezért töröltem a regisztrációt, és most próbálom átmenteni az írásokat ide.

Tovább

Európa Új Problémája a Cigánykérdés

2010. szeptember 18. - Peszt Lajos
A Magyarországon élő embereknek már évszázadok óta ismert súlyos hétköznapi problémáról szól; a cigányság (vagy ahogyan manapság nevezni illik ezt a népcsoportot; roma nemzetiség) beilleszkedési problémái az európai nemzetek kultúrájába. Szándékosan nem magyarok-at írtam, mert szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a magyarnak, hanem a Magyarországon élő szinte mindegyik nemzetiségnek vannak problémái a romákkal, és a romáknak a többiekkel. Ebből, valamint a fenti hír tartalmából azt feltételezem (sőt állítom), hogy a legtöbb nemzetnek vannak problémái a romákkal. A fenti hír egyenesen bizonyítja, hogy a többi európai országban is hasonlóan rossz a helyzet. Az igaz, hogy csak a francia problémáról szól, de majdnem biztosak lehetünk benne, hogy nem elszeparált gondokról van szó. Az országhatárok nem jelentenek akadályt....
A fentiek következtében egyre növekszik az ellenséges hozzáállás az említett népcsoporttal szemben és ha nem történik sürgősen valami csoda, vagy valami jó tündér nem int a varázspálcájával, akkor akár tragédiák sorozata a bekövetkezhet... és ez nem megoldja, hanem csapdába ejti a probléma megoldásának lehetőségét.
A francia kitoloncolás (és a német valószínűsített terv) arra enged következtetni, hogy történések miatt  erősödhetnek különböző szélsőséges megnyilvánulások és akár hivatalosan is (vagy szemet hunyva felette) utat engedhetnek a cigányok üldözésének. A cigányok összetartását ez csak szilárdítja, és a probléma megoldását hosszútávon ellehetetleníti. A hangsúly a megoldáson, illetve az ahhoz szükségen időn van...
Ha meggondolom, hogy a cigányság létszáma az elmúlt évtizedekben sokkal dinamikusabban nőtt, mint a többi nemzetiségé, akkor a megoldás talán már most is sürgős. A többi nemzetiség (és most már a francia és német példán okulva az országok, sőt államok is) nagyfokú intoleranciája, a cigányság nyakas ragaszkodása a saját kultúrájához és még számtalan ok, ami a közelmúlt óta fertőzi a helyzetet, nem közelít, hanem távolodik a megoldástól. (megoldás nekem azt jelenti, hogy az érdekelt felek közösen kialakított és elfogadott megegyezése, konszenzusa)
De van-e realitása egy ilyen megoldásnak? Attól tartok nem sok. Legalábbis akkor ha a jelenlegi körülményeken nem változtatunk biztosan nem! Ha az OCÖ (Országos Cigány Önkormányzat) körül kialakulóban lévő sikkasztási botrányt is számba vesszük, akkor azt kell megállapítani, hogy kicsi annak az esélye. Nem a formálódó megoldás, hanem az egyre mélyülő, kiszélesedő konfliktus látszik. Pedig gyorsan meg kellene oldani, mert később sokkal nehezebb lesz. Egy az Index.hu-n 2006-ban írt cikk szerint demográfia következményei is lehetnek a jelen állapotnak, ami pedig szerintem (a cigány kisebbség oldalán) az egyik generátora a magát fenntartó folyamatnak.
2008-ban az Állami Számvevőszék készített (készíttetett) egy problémafeltáró tanulmányt is a döntések meghozatalának támogatására, de sajnos azóta sem látszanak az eredményei. Sajnos ma még a cigánykérdés puszta említésével is ki lehet vívni a nem roma emberek ellenszenvét. Sőt azt tapasztaltam, hogy a témában véleményt nyilvánítók többségének személyes rossz tapasztalata van a cigányokkal kapcsolatban és így eleve érzelmi alapon közelíti meg a kérdést. Ez még önmagában érthető is volna, de sajnos a megoldást is érzelmi alapon képzelik el.
Ami pedig súlyos hiba, mert tudjuk, hogy a harag igen rossz tanácsadó...  (egy magyar -!!- közmondás) A cigány embert nem szabad azonosítani a kopasz , nagytestű, akkut bithiányban szenvedő és márkás kocsival közlekedő gyilkossal, a nyakkendős cigány bűnözővel vagy a pöffeszkedő vajdával! A cigányságnak is mint a Magyarországon élő nemzetiségek többségének, megvan a maga keresztje. A tényszerűséget és az érzelemmentességet segítik a fenti linkek és a Roma Portál-on található - szintén elég régi - tanulmányok. Ha el tudunk szakadni az érzelmeinktől és a rossz tapasztalatainkról akkor talán megleljük a megoldást is, és itt most nem csak a nem-cigányokra, hanem a cigányokra is gondolok. Sőt az a véleményem, hogy a cigányságnak akarnia kell a megoldást, és ennek az akaratának nap mint nap bizonyságát kell adnia.
Többet kell tenni azért, hogy a cigányokról alkotott közkép kedvező irányba változzon. A szegénység semmire sem indok! Fel kell számolni az eredeti probléma kialakulását generáló,önmagát erősítő folyamat alkotóelemeit a tanulatlanságot, és a törvények be nem tartását. Öntisztító folyamatokkal el kell különüljenek a bűnözéstől és a munkakerüléstől.
A nem-cigányoknak a tolerancia, a könyörületesség és a segítő szándék lehet a megtanulandó lecke, még akkor is, ha nem népszerű a hétköznapokban, sőt a többség véleményével sem találkozik és nehéz a politikai síkon elfogadtatni, és választókat veszíthet az, aki ilyen programot tűz a zászlajára. Alapot szolgáltat egy 2009-ben készült tanulmány, amely abból indult ki, hogy a közéletben cigányellenesnek lenni elvárás, és már-már normatíva, miközben a magyar társadalomban még igenis megtalálhatóak a tolerancia alapjai. Bár a cigányok körében nem készült ilyen tanulmány, de ezeket az alapokat ki kell és ki lehet használni.
A teljes és konszenzuson alapuló megoldás az egyetlen helyes alternatíva. Cigánynak és nem-cigánynak, a politikusoknak és a kisebbségi önkormányzat minden tagjának, a rendőrségnek és a rendőrnek, az oktatási miniszternek és az iskola igazgatónak, a postásnak és a szociális munkásnak a cégvezetőnek és a cigány-vajdának egyaránt. szóval mindenkinek aki a megoldás elmaradásával veszít. Mert ennek a helyzetnek a puszta fenntartásával, és európai síkra terelésével csak fokozódik a cigányellenesség és vele együtt a cigányok és nem cigányok elégedetlensége.
De ne vezessük félre magunkat; sokan vannak akiknek a jelenlegi áldatlan állapot fenntartása az érdeke... hiszen Európában vagyunk! Reméljük ezt Sárközy, Kolompár és Barroso Urak is, illetve  Merkel Asszony is tudja...
Vagy nem?
.
(A fenti képeket a bejegyzésben fent említett címekről vettem kölcsön. Köszönet értük.)
.