Amit, ahogy

PL-asztik


Purgatórium

A Jobbik önpusztító kálváriája...

2015. május 31. - Peszt Lajos

vona_orban.jpg

Tényleg felkapcsolták nála a villanyt! És még csak nem is hagyományos villanykörtét, hanem a modern LED-es közvilágításra hasonlítót! Amit az Orbán vejének cégei építenek országszerte....na jó mostantól már nem. Ez fontos. Fontos érteni, hogy Vona Gábor nem magától lett ilyen okos, hanem közvetlenül a FIDESZ, közvetetten pedig a baloldali pártok ügyetlenkedései segítették hozzá ehhez az eredményhez. A nagy-archoz, és az észhez is...no meg a növekvő számú szimpatizánsokhoz. Nem emberbaráti cselekedetből, hanem a FIDESZ oldaláról érdekből, a baloldal felől butaságból! Ma már minden a 2018-as választásokon való ismételt FIDESZ- győzelem céljából történik. A FIDESZ-többségű parlament olyan választási rendszert alkotott (a saját képére) amelyben szinte folyamatosan választási hadjárat van, és rajta kívül más párt győzelmi esélyei a nullához tendálnak. Bár van egy kicsi elméleti esélye annak, hogy önálló párt is legyőzhesse, de a kezében lévő törvénykezési képesség birtokában ezt nem fogja engedni!

Tovább

Ezek ugyanazok!

2015. március 18. - Peszt Lajos

img_2703.jpg

 

 

Bármennyire is hosszú a Hir24-en megjelent írás, el kell olvasni, hogy értsd az Iszlám Államot. Nem elfogadni, csak érteni! A miérteket és az összefüggéseket... Minden elismerésem a Hir24-nek, hogy végre egy olyan írás is született, amely segít eligazodni a napokban fellángolt parlamenti vita tárgyáról, hogy részt kell-e Magyarországnak vállalnia a világot fenyegető gonosz (egyáltalán nem túlzás ezt állítani!) eltörlésében. 

Szerintem az IÁ (ISIS) ugyanaz a muszlim világnak, mint a neonácik (a fasiszták modern kori utódai) a demokratikus világnak. Csak ezek nem származási, vagy nemzetiségi, hanem vallási alapon szelektálnak. A cikkből világosan felismerhetőek a sajátos gondolkodás, az egoista, felsőbbrendű logika jellemvonásai...egynémely megállapítás - az újságírói fordítás ellenére, vagy éppen azért - meglepően ismerősnek tűnik!

Tovább

Tortúra

2014. január 25. - Peszt Lajos

doni_hosok.pngEz a kép csak illusztráció.

Gondolom (Na jó, igazából csak remélem), hogy az idei (14.) Doni Hősök Emléktúrán megemlékeznek a II. MH Budapesttől a Donig tartó "dicsőséges" útján, a magyar katonák által parancsra és anélkül, de ok nélkül legyilkolt ártatlan emberekre és megerőszakolt nőkre, a letarolt településekre is! Remélem nem csak a kétes hőstettekre, hanem az elítélendő háborús bűntettek áldozataira is emlékeznek! Talán szólnak néhány szót a bűnösökről is, és nem csak azért menetelnek a hősökért, hogy elhallgassák ezen cselekedeteket, és csupán a magyarság számára kedvező, előnyös momentumokra koncentrálnak. Őszintén remélem, hogy a menettel a teljes valóságra is, a tényekre is és nem csak a történet egy apró szeletéről a szenvedésről emlékeznek meg. Ha jól értem a túra célját, akkor emléket állítanak a katonáink Dontól hazafelé vezető úton átélt szenvedésének, viszont nem emlékeznek meg az oda vezető úton az általuk okozott, és egyébként több millió embert érintő szenvedésnek.

Tovább

Valami megmozdult!

atv.hu - „A magyarok kegyetlensége esetenként felülmúlta a nácikét”.

2013. március 10. - Peszt Lajos

 

20130102-donkanyar-masodik-vilaghaboru-masodik-magyar3.jpg

Úgy tűnik, hogy ez a téma, nevezetesen a II. Magyar Hadseregnek az orosz fronton (de különösen a doni áttörés kapcsán) elkövetett rémtettei még sokáig kísértenek bennünket. Szilárd meggyőződésem, hogy csak akkor tehetünk egyszer, s mindenkorra becsülettel és tisztelettel pontot a történet végére, ha nyíltan és bátran felvállaljuk mindazt, amit az akkori félrevezetett, a nyilas-fasiszta és az "árja magyar" nemzetpolitika által érzéketlenné tett és, a bűnök alól már jóval előre feloldozott katonáink elkövettek. Szerencsére voltak a II. Magyar Hadseregben is igazán becsületes katonák a ranglétra minden fokán, de ez nem teszi semmissé azokat az indokolatlanul kegyetlen bűncselekményeket, amelyeket a a fajelmélettel elbódított többiek követtek el, akár túlélték a háborút, akár nem. Akár elítélték őket a nürnbergi vagy az anyaországi perek során, akár nem. Úgy látom - olvasva és nézve a különböző híradásokat - elég sokan vannak (vagyunk) akik az igazság pártján állnak. A néhai harcoló felek mindkét oldalán. Ugyanakkor a magyar oldalon (a másik oldalra nincs rálátásom) elég sokan viszolyognak tőle és úgy tesznek mintha akkor és ott csak hőstettek születtek volna. A Pulitzer díjak átadása kapcsán ma az eddigieknél is hangsúlyosabban kap figyelmet az igazság. Ahogyan Pulitzer József mondta "Az igazság a politikai rokonszenvnél fontosabb dolog!" Az igazság szeretetével a tények mentén, mindig helyes elindulni.

Tovább

Az idő minden sebet begyógyít...

2013. március 03. - Peszt Lajos

img_5717_1500x914.jpg

Sebeket, amelyeket magyarok okoztak itthon és külföldön. A II. Magyar Hadsereg, és annak tagjai, akiket az "átkos" sötétsége mentett meg a háborús bűnök kivizsgálásától, de a jelenkor homálya egyenesen hősé nyilvánít. Kár, hogy hivatalból senki sem kutatja (és publikálja) a teljes igazságot! Bár valószínűleg manapság ez nem lenne hálás feladat. Ráadásul elég sokat kellene kutatni, és keletre utazni a források után... A kutatókat ilyenformán nem is érdekli, és a társadalom sincs felkészülve rá. Pedig továbblépni csak az igazsággal szembenézve lehet. Avatjuk a Horthy szobrokat, a hős kitüntető jelzővel illetjük a II Magyar Hadsereget, ledagradálva ezt a szép, kiemelkedően megtisztelő  jelentéssel bíró - az egyik legszebb magyar - szót, miközben szinte minden - általam ismert - cikkből, tanulmányból, és blogbejegyzésből süt az elfogultság az ilyen-olyan érdek. Nagyon kevesen büszkélkedhetnek az "elfogulatlan" történelemkutató minősítéssel. Nagyon kevesen élnek ma Magyarországon, akik képesek a magyar (és magyar vonatkozású) történelmet úgy elfogadni, ahogy megtörtént. 

Tovább

Tévedett akkor az Isten... - Hőseink emlékére

2010. augusztus 25. - Peszt Lajos
Mióta elmentél, semmi sem számít,
hisz nem láthatod már a Föld csodáit
Szeretni mentél a felhőkön át
s veled repült az egész világ.
Repültél, szálltál az égbolton át,
oda, hol szerelem tengere várt.
Repült veled a boldog mámor
azon a csodás, égi világon.
Örök szerelmed, a tenger,
megcsalt, nem védett a haláltól,
mikor az utolsó, szelíd estén
búcsúzni mentél hullámától.
Angyalok hívtak az ég felé,
hívott a tenger Isten elé.
Szólított, talán, hogy próbát tegyen,
emberséged hogy  példa legyen.
Kíváncsi volt, a vizsgán mit teszel,
nyújtod-e segítő karod, ha kell?
S hiába nyújtottad a viharon át,
védve a haláltól másik fiát.
Mikor az Isten lenézett Rád,
feléje nyúltál már az égen  át,
búcsúztál a viharos tengeren,
s hiába kérdezted: miért, Istenem?
Válaszul Ő csak némán könnyezett,
angyalok sírták: Isten  tévedett.
Hiába kaptál jelest Fiam,
örök jutalmad már az égben van.
Talán fölírja majd Isten oda,
hol örök fény vár, s égi csoda.
Angyalok hirdetik a világon át:
Isten jutalma ott vár, odaát
Jelest kaptál a vizsgán Fiam,
valamit mégis elvétett Atyád,
hiszen maga is könnyel öntözi
örökké síró, gyászoló anyád.
Azért Téged csak átkarol,
ha fáj a szíved valahol?
Fogadd el hát védő kezét,
s töröld szárazra könnyes szemét.
Mondd meg, ha látod, öleljen át,
szorítson magához, mint egykor anyád.
Legyen most Atyád Ő Apád helyett,
soha ne engedje többé el kezed.
Mondd, felejtse el, hogy tévedett,
és hisznek talán a csalódott emberek.
Hirdesse tovább örök igazát,
ölelje magához a Föld minden fiát!
Legyen bátor, és mondja meg:
Fiam! Isten akkor tévedett!
Talán elhiszik a földi emberek,
hogy igazságos a Te Istened.
Bátorítsd tovább, szorítsd kezét,
nehogy lehunyja nagy, égi szemét,
mert akkor mind, ki a Földön maradt,
boldogtalan, s  békétlen marad.
S félek én is, hiába várom itt,
hogy átkarollak egyszer majd megint!
Félek, mi lesz a Földön emberek,
ha már az Isten sem lesz veletek?