Amit, ahogy

PL-asztik


Agymosottak

Agyat mosnak. Mindenkiét. Egymásét!

2018. május 19. - Peszt Lajos

img_5849.JPG

Itt mindenki fideszbérenc. Meg agymosott. Az is! Aki nem, az főleg!
A demokratikus szabad baloldali sajtó meg boszorkányt üldöz. Szó szerint. Mert azt könnyű. Ez kell! Csak a boszorkányt, de az igazságot nem. Mintha a habonyi módszereket másolnák, mint a riposzt, a lokál vagy a háromnyolcas portálok! A háromnégyes, az index, a huszonnégyhu, a barrikád és a alfahírponthu is...Szóval ők is fideszbérencek! De ne tévedjen senki sem: az olvasók is agymosott fideszbérencekké váltak e cikk (és persze a többi) olvasása közben! Ha nem vették észre akkor is, sőt minél inkább nem, annál inkább igen! Mert így működik. Csak így működik igazán! A valóság nem számít. Sem a pártoknak, sem a sajtónak, sem mindenki másnak. Csak a gyártott pletykákon lehet jókat vitázni-veszekedni, és a vitákkal médiamegjelenést generálni....manpulálni. A mondanivaló megint nem számít! Sőt, minél fontosabb, annál kevésbé! Mert csak a lényegtelen, piszlicsáré fontosságú kitalált ügyek képesek lemenni az emberek ingerküszöbének szintjére. És az alá. A bányászhernyó ürgyűrűjének tengerszint alatti intelligencia-magassága alá. A manipulált agynak, rászabott ingerekre van szüksége. Ami nincs rászabva, az nem indítja be. Magyar agyba magyar álhírt!

Tovább

Kamu Klíma-Duma

Az Elnöki dörgedelmekről....

2015. november 07. - Peszt Lajos

image_1.jpeg

Nem szeretem az ilyen megnyilvánulásait, még akkor sem, ha tudom, hogy rajta kívül senki sem szólalt fel már évtizedek óta erélyesebben ebben a témában Magyarországon! Nem azért, mert nincs a szavaira szükség, hanem azért mert egyáltalán nem autentikus az, hogy éppen ő - mögötte az újkori magyar történelem legkevésbé környezetbarát politikai csoportosulásával - szól ilyeneket. A hangoskodásának időzítését is koncepciózusnak tartom...Ő, akinek sem személye, sem az őt az elnöki székbe juttató politikai párt sem képvisel a klímavédelem és a környezet-, és természetvédelem területén egy minimális gyakorlatot, vagy valami tapasztalatot, ami erre a kinyilatkozási kampányra predesztinálná. A hivatala igen, de nem ártana, ha autentikus személyiség is járulna a missziójához, és nem csak a kampánymódszerek! A kampányának sokkal inkább a közelgő párizsi klímakonferencia egyre közeledő megrendezése, és az azon való szereplés, vagy talán a nemzetközi politikai karrierlehetőség előkészítése látszik priornak a klímavédelemmel szemben. És ez árnyalja az Elnökünk hetek, hónapok óta építgetett környezetvédő profilját...

Tovább

Rúdtánc tangában

Milyen magasságokba juttathatnak bennünket a ripacsok?

2015. május 22. - Peszt Lajos

image_15.jpg

Nehéz megfogalmazni, hogy mit is gondol az ember az ilyen történések láttán, amikor a Miniszterelnökünk ismét egy kellemetlen, sőt vállalhatatlan szituációba sodorja magát (és persze az országot) az Európai Parlamentben! Vajon milyen okból történik meg ugyanaz - vagy a hasonló - újra, meg újra velünk?! Miért mi magyarok vagyunk a rebellisek mindig?! Vajon tényleg csak a  genetikai programunknak engedelmeskedünk már hosszú évszázadok óta?! Egyszerűen nem látom a valódi és ésszerű indokait annak, hogy a halálbüntetésről, meg a menekült - vagy akár a bevándorló - kérdésről miért kellene vitát generálnunk az Unióban. Nem a Magyarországi érdekeit várom, hanem az uniós érdekeket! Nem az Orbán Viktor érdekeit, hanem a közösség számára előnyt, megoldást jelentő indokokat. az EU-s polgár azt gondolhatja, hogy ezért csatlakozik egy ország, mert annak a közösségnek a érdekeit akarja javítani, és a jobb körülményeket kihasználni a maga számára...De úgy tűnhet, mintha az általa vezetett Magyarországnak más volna célja az EU-val! Csak közönségnek kell, hogy az egyre sűrűbbé váló nemzeti performanszok minél nagyobbat durranjanak! Lehetőleg ott, ahova a "művész" szeretne felnőni...és még az erre fogékony közönséget is szeretné magával csábítani az utca túloldalán található konkurens revübárba...

Tovább

A Nagy Blöffkampány

"Orbán blöfföl: ezt mutatják a számok!" - nyest.hu

2015. május 10. - Peszt Lajos

20150509_135020000_ios.jpg

Hetekkel ezelőtt írtam már (itt, itt, és itt) ugyanerről a témáról, amit ezen a címen a nyest.hu gyűjtött össze nagyon szépen, és különleges nézőpontból! A legtöbb hírközlő média is harsogta ezt napokon át! Szinte már mindenki tudja, - de sohasem árt megismételni, vagy új megvilágításba helyezni - hogy ezeket a nemzetpolitikának csúfolt, "védjük meg az embereket" témakör köré felépített kormányzati nyilatkozatsorozatokat csak a szimpátiadeficit, a népszerűségvesztés, és a gazdasági-politikai hatalomvesztéstől, a megszégyenüléstől való félelem motiválja, és nem a progresszió! Legfeljebb taktikai oka vannak. Minden olyan politikai szereplőt igyekszik megosztani, és a lényegtől elterelni, aki (vagy amely) hatékonyan beleszólhatna a Magyarországi történésekbe, gátolhatná hatalomgyakorlásban, illetve rámutathatna populista, köpönyegforgató módszereire.

Tovább

Újra bevonulást? Soha!

2015. április 20. - Peszt Lajos

sorallomany-bevonulas.jpg

Évek óta, de egyre sűrűbben találkozom a sorkatonai szolgálat visszaállításáért megnyilvánuló emberek véleményével, viszont az indoklásaikban egyre kevesebb a tényszerűség, legtöbbször csak romantikus kívánságot tudnak megfogalmazni, de ennek ellenére egyre nehezebb meggyőzni őket a véleményük butaságáról.... Miért van ez, és mi az oka annak, hogy a sorkatonai szolgálat (és annak minden vonatkozása) visszaállítása mellett érvelők gondolkodás nélkül akarnak valamit visszaállítani de még a legalapvetőbb tárgyi tudásnak sincsenek birtokában! Ennyire nagy divat volna szándékosan butának tettetni magunkat, és csak az elismerésekért cserébe bevállalni az ilyen nem túl cizellált véleményeket?

Szeretünk csoportosan hülyének látszódni?

Tovább

A tét a lét!

Kell-e vitatkozni a Feltétel Nélküli Alapjövedelemről?

2015. április 12. - Peszt Lajos

purse-388998_1280.jpg

Egyáltalán nem véletlen, hogy a társadalmi alapjövedelem projektet egy - az eredeti létrehozójához, annak küldetéséhez hasonló - baloldali, szociálisan érzékeny és fiatal politikusok által alkotott párt, a Párbeszéd Magyarországért (PM) karolta fel. Megint! Azért megint, mert 2014. januárjában a LÉT Munkacsoport egyszer már bemutatta a Feltétel Nélküli Alapjövedelem ötletét az országnak. Most viszont politikai párt (a PM) támogatásával újra van melegítve. A 2014-es reklámozás előtt is voltak kísérletek, civil szerveződések és társaságok, akik a nemzetközi mozgalmak sodrában akartak sikereket elérni, de mindeddig ezek sem voltak túl sikeresek....sem Magyarországon, sem Európában. Tulajdonképpen lassan elcsitultak az összes eddigi próbálkozások - egyébként is gyenge - hullámai. Fontos érteni a teljes folyamatot, ahogyan az alapjövedelem ötlete újra, meg újra megveti a lábát, és egyre hatékonyabban tör a felszín felé.

Tovább

Európa Új Problémája a Cigánykérdés

2010. szeptember 18. - Peszt Lajos
A Magyarországon élő embereknek már évszázadok óta ismert súlyos hétköznapi problémáról szól; a cigányság (vagy ahogyan manapság nevezni illik ezt a népcsoportot; roma nemzetiség) beilleszkedési problémái az európai nemzetek kultúrájába. Szándékosan nem magyarok-at írtam, mert szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a magyarnak, hanem a Magyarországon élő szinte mindegyik nemzetiségnek vannak problémái a romákkal, és a romáknak a többiekkel. Ebből, valamint a fenti hír tartalmából azt feltételezem (sőt állítom), hogy a legtöbb nemzetnek vannak problémái a romákkal. A fenti hír egyenesen bizonyítja, hogy a többi európai országban is hasonlóan rossz a helyzet. Az igaz, hogy csak a francia problémáról szól, de majdnem biztosak lehetünk benne, hogy nem elszeparált gondokról van szó. Az országhatárok nem jelentenek akadályt....
A fentiek következtében egyre növekszik az ellenséges hozzáállás az említett népcsoporttal szemben és ha nem történik sürgősen valami csoda, vagy valami jó tündér nem int a varázspálcájával, akkor akár tragédiák sorozata a bekövetkezhet... és ez nem megoldja, hanem csapdába ejti a probléma megoldásának lehetőségét.
A francia kitoloncolás (és a német valószínűsített terv) arra enged következtetni, hogy történések miatt  erősödhetnek különböző szélsőséges megnyilvánulások és akár hivatalosan is (vagy szemet hunyva felette) utat engedhetnek a cigányok üldözésének. A cigányok összetartását ez csak szilárdítja, és a probléma megoldását hosszútávon ellehetetleníti. A hangsúly a megoldáson, illetve az ahhoz szükségen időn van...
Ha meggondolom, hogy a cigányság létszáma az elmúlt évtizedekben sokkal dinamikusabban nőtt, mint a többi nemzetiségé, akkor a megoldás talán már most is sürgős. A többi nemzetiség (és most már a francia és német példán okulva az országok, sőt államok is) nagyfokú intoleranciája, a cigányság nyakas ragaszkodása a saját kultúrájához és még számtalan ok, ami a közelmúlt óta fertőzi a helyzetet, nem közelít, hanem távolodik a megoldástól. (megoldás nekem azt jelenti, hogy az érdekelt felek közösen kialakított és elfogadott megegyezése, konszenzusa)
De van-e realitása egy ilyen megoldásnak? Attól tartok nem sok. Legalábbis akkor ha a jelenlegi körülményeken nem változtatunk biztosan nem! Ha az OCÖ (Országos Cigány Önkormányzat) körül kialakulóban lévő sikkasztási botrányt is számba vesszük, akkor azt kell megállapítani, hogy kicsi annak az esélye. Nem a formálódó megoldás, hanem az egyre mélyülő, kiszélesedő konfliktus látszik. Pedig gyorsan meg kellene oldani, mert később sokkal nehezebb lesz. Egy az Index.hu-n 2006-ban írt cikk szerint demográfia következményei is lehetnek a jelen állapotnak, ami pedig szerintem (a cigány kisebbség oldalán) az egyik generátora a magát fenntartó folyamatnak.
2008-ban az Állami Számvevőszék készített (készíttetett) egy problémafeltáró tanulmányt is a döntések meghozatalának támogatására, de sajnos azóta sem látszanak az eredményei. Sajnos ma még a cigánykérdés puszta említésével is ki lehet vívni a nem roma emberek ellenszenvét. Sőt azt tapasztaltam, hogy a témában véleményt nyilvánítók többségének személyes rossz tapasztalata van a cigányokkal kapcsolatban és így eleve érzelmi alapon közelíti meg a kérdést. Ez még önmagában érthető is volna, de sajnos a megoldást is érzelmi alapon képzelik el.
Ami pedig súlyos hiba, mert tudjuk, hogy a harag igen rossz tanácsadó...  (egy magyar -!!- közmondás) A cigány embert nem szabad azonosítani a kopasz , nagytestű, akkut bithiányban szenvedő és márkás kocsival közlekedő gyilkossal, a nyakkendős cigány bűnözővel vagy a pöffeszkedő vajdával! A cigányságnak is mint a Magyarországon élő nemzetiségek többségének, megvan a maga keresztje. A tényszerűséget és az érzelemmentességet segítik a fenti linkek és a Roma Portál-on található - szintén elég régi - tanulmányok. Ha el tudunk szakadni az érzelmeinktől és a rossz tapasztalatainkról akkor talán megleljük a megoldást is, és itt most nem csak a nem-cigányokra, hanem a cigányokra is gondolok. Sőt az a véleményem, hogy a cigányságnak akarnia kell a megoldást, és ennek az akaratának nap mint nap bizonyságát kell adnia.
Többet kell tenni azért, hogy a cigányokról alkotott közkép kedvező irányba változzon. A szegénység semmire sem indok! Fel kell számolni az eredeti probléma kialakulását generáló,önmagát erősítő folyamat alkotóelemeit a tanulatlanságot, és a törvények be nem tartását. Öntisztító folyamatokkal el kell különüljenek a bűnözéstől és a munkakerüléstől.
A nem-cigányoknak a tolerancia, a könyörületesség és a segítő szándék lehet a megtanulandó lecke, még akkor is, ha nem népszerű a hétköznapokban, sőt a többség véleményével sem találkozik és nehéz a politikai síkon elfogadtatni, és választókat veszíthet az, aki ilyen programot tűz a zászlajára. Alapot szolgáltat egy 2009-ben készült tanulmány, amely abból indult ki, hogy a közéletben cigányellenesnek lenni elvárás, és már-már normatíva, miközben a magyar társadalomban még igenis megtalálhatóak a tolerancia alapjai. Bár a cigányok körében nem készült ilyen tanulmány, de ezeket az alapokat ki kell és ki lehet használni.
A teljes és konszenzuson alapuló megoldás az egyetlen helyes alternatíva. Cigánynak és nem-cigánynak, a politikusoknak és a kisebbségi önkormányzat minden tagjának, a rendőrségnek és a rendőrnek, az oktatási miniszternek és az iskola igazgatónak, a postásnak és a szociális munkásnak a cégvezetőnek és a cigány-vajdának egyaránt. szóval mindenkinek aki a megoldás elmaradásával veszít. Mert ennek a helyzetnek a puszta fenntartásával, és európai síkra terelésével csak fokozódik a cigányellenesség és vele együtt a cigányok és nem cigányok elégedetlensége.
De ne vezessük félre magunkat; sokan vannak akiknek a jelenlegi áldatlan állapot fenntartása az érdeke... hiszen Európában vagyunk! Reméljük ezt Sárközy, Kolompár és Barroso Urak is, illetve  Merkel Asszony is tudja...
Vagy nem?
.
(A fenti képeket a bejegyzésben fent említett címekről vettem kölcsön. Köszönet értük.)
.