Amit, ahogy

PL-asztik

Leventék Ligája

A honvédelmi nevelés stratégiai közfeladat-rendszerének felülvizsgálata és neonacionalista átalakítása

2018. június 05. - Peszt Lajos

img_5902.JPG

A Simicskó által említett Bátrak Ligája és a Honvédelmi Sportszövetség gyakorlatilag a legtöbb kritériumában megfelel a Horthy-korszakban népszerű, de végül csúfos véget ért Levente-mozgalomnak. Sajnos teljesen nyíltan, és a legcsekélyebb bizonytalanság nélkül mondja el, hogy a ligában aktívan résztvevők, és a honvédelmi sportszövetségben kiemelt stratégiai közfeladatban nevelt fiatalok milyen várható állami feladatokban (!) vesznek majd részt. Sajnos senki sem mondta el a volt Honvédelmi Miniszternek, vagy, ha igen, akkor az nem ragadt meg igazán, hogy a neveléssel még nem lesznek alkalmasak a fiataljaink az árvíz-, és/vagy katasztrófavédelemben, pláne nem a hon védelmében való részvételre! Igaz, ez nem is az ő feladatuk volna egyébként....

Én nem szeretném, ha a fiam-lányom az ilyen neveltetést kapná és közben hősködne a folyók gátjain, és a méteres hóban valahol távol a családtól! Azért sem, mert én az önállóságra törekvés igénye mellett arra neveltem a sajátjaimat, hogy mindig a nagyobb vigyáz a kisebbre, és nem fordítva! És ezt a társadalmi szerepvállalás szintjén is igaznak tartom. Sőt, kötelezőnek! Pláne nem szeretném, ha a fiatalok a katasztrófavédelem és a honvédség vonatkozó képességeinek hiányát volnának hivatva pótolni a túlzott, csak a fiatalokra jellemző motivációval, valódi képességek nélkül, az arra egyébként is hivatott szervezetek helyett! Ezt már több szélsőséges politikai rendszer, és azok Isteni kegyelme által felkent vezetői is kipróbálták a múltban.....és bele is buktak, annak rendje és módja szerint! A fiataloknak pedig méltatlan és aránytalan árat kellett fizetnie ezen vezetők mániáiért, és a tömeges megnyomorítás volt a bérük. Ezt a múltat tölti be ismét a jelenlegi rendszer.

Egész generációk roppantak össze az ilyen felelőtlen politika következtében lesújtó kalapács ereje alatt. Én nem bíznám a fiatalokat az ilyen vezetők kezére, de azt is tudom, hogy a fiatalok részvételének is megtalálható a politikai ideológiamentes módja is! Persze ez nem oly gyors és rövid, mint a volt Honvédelmi Miniszter által ismertetett, és szakképzett pedagógusok, korszerű módszerek és jó oktatási rendszer, és valóban modern Honvédség is szükségesek hozzá, mert a múltban ragadt és képzetlen, a hatalomtól megcsontosodott műkedvelő fiatalságnevelők és erkölcsi politikuslámák erre nem alkalmasak. 

Az elmúlt években a jelenleg is hatalmon lévő kormányzat által az egész oktatási rendszert érintő reformok során az iskolákra kényszerített kötelező lőterek, a régivágású keresztény kultúrkörben is ódonszagú nevelési-oktatási módszerek, és a központosítás (PISA teszteken mért) eredménytelensége vonja a párhuzamot a stratégiai közfeladat szintjére emelt honvédelmi nevelésben alkalmazott szervezési és módszertani minőségre is!

Egy normális felnőtt sem tenne ilyet, csak azok, akik a legújabb az orbáni fényes jövő-vízió, a raffay-féle propagandatörténelem, és a kerényi-féle intellektuális nemzeti turbóintelligencia hatása alatt állnak, és szintén túlzó motivációval vizionálják a nemzet védelmét a virtuális világgal szemben! Az ilyen felnőtteket, magukat is még nevelni, vagy legalább gyógyítani kellene és nem fontos vezető pozíciókba kinevezni....és megtiltani számukra, hogy egyszerre 5-nél többen gyülekezzenek! Az Anonim Turbómagyarok Addiktiv Csoportdinamikai foglalkozásait kivéve!

Persze értem én, hogy valójában arról van szó, hogy a volt Honvédelmi Miniszternek kellett valami testhezálló és lehetőleg méltó felelősséggel járó pozíciót, meg egy praktikusan nagy szervezetet alkotni, de az is valószínű, hogy ők (Simicskó és a többiek) maguk sem akarják a gátakon állva 50 kilós zsákokat emelgetve és pláne süvítő hóviharban az elemekkel esélytelen harcot folytatva, látni a fiatalságot .....leamortizálva, mert ott vannak arra az egyéb, felnőtteket alkalmazó - az elmúlt évtizedek kormányai és kinevezett kádereik által - impotenssé tett, de erre a védelemre szak-rendeltetett hatalmas szervezetek és hivatalok! Ismerik ők is a magyar történelmet, és nem középiskolás fokon!

Csak az a cél, hogy a természetében lázongó fiatalokat a lázongástól távol tartsák, lángoló lelküket elfojtsák! De legalábbis minél több fiatalnak a figyelmét eltereljék az állami igazságtalanságról, az oktatási rendszerhibákról, és a felhőtlenül lángoló fiatalkorról a nemzetileg hasznos, de visszafogott irányba. Hiszen a magyar forradalmak mindegyikét a fiataloknak köszönhettük a múltban, és Orbánék ezt akadályozzák a jelenben és jövőben! Tehetik mert van saját tapasztalatuk is, hiszen a ma már halálian pocakos fiatal demokraták is lánglelkű fiatalként születtek meg, az akkori elnyomó hatalommal szembeni fiatalos küzdelemben...de mostanra átálltak az arrogáns és diktatórikusan elfojtó hatalom, a saját hatalmuk oldalára.

Más a céljuk ma már..... de abban nem vagyok biztos, hogy csak ennyi! Messzebbre, magasabbra terveznek ők a fiatalság nevelésénél! A valódi Nagy Nemzetmentő Tervben ez csak egy rövid fejezet a hosszabbak előtt. Mert egyértelműen hosszútávra terveznek, és főleg nem demokráciát! Nem hagyják egymást az út szélén, de nem foglalkoznak a többséggel! Sőt az is nyilvánvaló, hogy az állam részvétele ebben - a múltban éppen a FIDESZ által leginkább támadott, akkor még MHSZ-nek nevezett - egyébként teljesen felesleges stratégiai honvédelmi nevelési rendszerben éppen az ellenkezőjére utal, mint amit ugyanerről a kormánypropagandisták nyilatkozni szoktak! A szövetségi védelmi képességekről meg csak a kuss van....

De van bőr a képükön hozzá! Jó vastag....

(Kép: pixabay.com)