Amit, ahogy

PL-asztik

Polkorrekt műkedvelés

Csak az ökör következetes....

2018. május 29. - Peszt Lajos

img_5890.JPG

A bejegyzés okát egy, a Policy Solutions által végzett közvélemény kutatás adja, amelyben - szerintem - olyan megállapításokat tesznek a tanulmány adataira hivatkozva, ami ismerve a hazai politikai irányzat-felhozatalt, hihetetlennek tűnik. Olyan, mintha európai és globális politikai irányzatok jellemvonásai szerint elemezte volna valaki a sajátosan torz magyar politikai pártirányzatokat. Hétköznapi példával szemléltetve, ez olyan, mintha a magyar alanyon is ugyanazokat az egészséges alanyra jellemző tulajdonságokat várták volna el, pedig tudják közben ez nem egyezik meg a mintával, mert eltorzul. A betegen keresik az egészségesekre jellemző tulajdonságokat! Éppen ezért igen érdekes a téma, és a felmérés eredménye is figyelemreméltó. Már amennyire egy torz helyzetnek a nem rászabott módszerekkel való vizsgálata megüti a mércét!

Volna, ha Magyarországot felfoghatnánk egy normális, politikailag korrekt országnak! De ugye ezt a Viktor uralkodásának kezdete és a híres első Tusványosi Kábítás után már nem tehetjük meg. Mert csak az ökör következetes....és nálunk van néhány belőlük.... Előrebocsájtom, hogy nem vagyok hivatásos kutató szociológus, pszichiáter, vagy lélekbúvár...csak amatőr műkedvelő!

Még hogy Magyarország szociáldemokrata?! Ezt állítja az említett anyag. Ez messze áll a valóságtól, mert a globális (és európai) értelemben vett magyar szociáldemokrácia nem létezik. Van a lakosságban egy sajátosan (történelmi megszokásból fakadó) szociáldemokrata érzékenység, de a világ és európai szociáldemokrácia lényegileg is más, mint az, amit hazánkban annak hisznek. Mellesleg a magyar zöld és a nacionalista pártpolitikai felfogás is torz képet mutatja a külhoni megfelelőihez képest. Hazánkban minden politikai ág torz, és egymástól kölcsönvett elemekkel szabadon vegyített irányzatokat tartalmaz, amelyekben szabad az átjárás minden irányban! Ezeket látjuk megvalósulni az elmúlt legalább hat-nyolc Parlamenti Képviselő-, és Önkormányzati Választások eredményeiben is!

A magyar átlag-választópolgár nem a politikai korrektség hagyományos elvi megközelítései alapján választ pártot. Képviselőt és Polgármester meg pláne nem! A praktikum, és a személyes szimpátia sokkal nagyobb súllyal esik a latban, mint a polgárnak szimpatikus politikai irányzat, és különösen lényegtelen, hogy a jelölt milyen irányzatot vall magáénak! A képviselő és polgármesterjelöltek zöme szabadon váltogatva az európai polkorrekt ideológiákat ígér, és épít magának választási kampánytervet, míg a polgárt nem az érdekli, amit hall, hanem csak annyit akar látni, vagy inkább érezni, hogy a jelölt szimpatikus, vagy sem. Ha szimpatikus amit magából mutat a jelölt, akkor rá szavaz, bármekkorát is hazudik közben.....ha nem szimpatikus, akkor bármit is képvisel, vagy bármekkora igazságról is beszél, vagy akármilyen jó programot is képvisel, akkor sem szavaz rá.

Magyarországon nem számít a politikai irányzat. Pláne nem annyira, hogy azt a jelölt és a választópolgár is betartva közeledjen, vagy távolodjon egymástól! Minden magyarországi, mutálódott politikai irányzat egyes elemeit szimpatikusnak találják az emberek, míg másokat nem. Így minden politikai párt ideológiájából el tudnak fogadni elemeket, míg ugyanúgy minden párttól más elemeket nem. És ezeket a témákat bármikor, akár a választási kampány közben is szabadon váltakozhatják. A pártok is váltanak témát, és a polgárok is változtatnak a saját prioritásaikon. Ez a téma népszerűségétől függ, és nem annak ideológiai helyességén, vagy szükségességén. A magyar választó oda szavaz, ahova a többiek is! A sikerre éhező magyar politikai párt olyan ideológiát követ, amire több választópolgár szavaz. Ez mutatja, hogy sem a pártok, sem a választók nem politikailag korrekt elemei a társadalmunknak.

Ezt zavarja össze még jobban össze a populista fertőzés, ami tovább torzítja a már egyébként sem polkorrekt irányok megtalálását és a polgár világnézetének leginkább megfelelő politikai irányzathoz találását. Magyarán szólva mindenki jól át van verve politikai irányzatok szempontjából. Oda, és vissza is! Itt mindenki (párt és polgár) legfeljebb is csak ügyeket, témákat, vagy konkrét projekteket támogat. Politikát nem lehet. Komplex politikai irányt nem. A legnépszerűbb nem polkorrekt ideológia mindösszesen egy tőmondatból áll.

Magyarországon ebben a pillanatban politikus-, és politika-ellenesség, egyes vidékeken politikus-, és politika-utálat van. A magyar társadalomban évek óta értékválsággal küzd, de ezt nem az emberek okozták maguknak, hanem az elmúlt 28 év túl sok, és túl elvtelen ideológiai kompromisszumai, amelyeket a kormányok és a különböző, politikailag szintén inkorrekt pártok mutattak. Ezek formálták a társadalom ideológiailag elferdült szemléletét, az emberek világnézetét. Ennek a több évtizedes értékválságnak a legnagyobb eredménye, hogy mára ez a folyamat - szerintem - már demenciává nőtte ki magát, sőt bizonyos társadalmi rétegekben-csoportokban egyre népszerűbbé és az uralkodó politikai irányzat által motiválttá, divatos tömeghisztériává válik! Ezért tartom ezt az említett felmérést is félrevezetőnek és az eredményeit szintén torzítottnak. Nem a szép, és mívesen kidolgozott nemes követ, annak erezetét, alkotó elemeit, és értékállóságát mutatja meg, hanem csak a rátelepedett penész mintáját próbálja csinosítani, magyarázni!

A penész színeváltozásának magyarázatára, a lepedékre vonatkozó következtetésekre én nem alapoznék európai politikát Magyarországon!

Mindezekből is látszik, vagy legalább prognosztizálható szerintem, hogy politikai gyógymódja nincs Magyarország betegségének. Határokon belül meg biztosan nincs rá megoldás. A beteg nem tudja magát meggyógyítani. Hogy az előbbi képletes példánál maradjak, ez a kő nem tudja magáról levakarni a penészt. Kívülről érkező segítséggel is csak talán! De ez már egy újabb problémát vetít előre.....

Bár kétségtelen, hogy lennie kellene valamiféle öntisztító társadalmi folyamatnak, vagy legalább valami kézi eszköznek az országunk tarsolyában, amellyel elvégezhetné az öntisztítást, de erre sajnos egyre kevesebb lehetőséget látok. Az elmúlt hetek történései és különösen az ellenzéki pártok között zajló események nem engednek arra következtetni, hogy van ilyen eszköz a birtokunkban! Ha az emberek általános közérzetét mérné meg valaki, akkor - attól tartok - ugyanerre az eredményre jutna, és nem arra, hogy baloldali értékrend, pláne szociáldemokrata felfogás uralkodik kis hazánkban.

Ide egy pszichiáter jótündér, vagy egy akkora traumát okozó esemény kell, mint például egy "politikai hurrikán", ami elsöpri az összes politikailag inkorrekt irányzatot, levakarja a kőalapra telepedett lepedéket, vagy egy forradalom, vagy egy polgárháború, ami rádöbbenti a demens tömegeket, hogy a világot kizárva, az álomvilágban kellemesebb, de a világban létezve, a valóságban hosszútávon is jobb élni. Meg kell tanulni, hogy a penész is lehet szép színes, de az alatta levő kő jelenti a valódi minőséget, amit tisztán kell tartani, hogy nemes maradhasson.

Hogy aktuálpolitikai vonzata is legyen, és kézzelfogható eredményét is magyarázzam a kutatásnak, csak meg kell nézni Magyarország Kormányának legutóbbi hónapokra jellemző biztonsági intézkedéseit! Különleges jogrenddel könnyített, az eddig megszokottaktól sokkal szigorúbb, az egyének szabadságát jobban korlátozó biztonsági intézkedések bevezetését láthatjuk, amelyeket régiókra és országrészekre is ki lehet terjeszteni. A fegyveres szervek irányításának központosítása a politikai vezetés kezébe, nevezetesen a Miniszterelnök hatáskörébe adása, a fegyveres szervek létszámának gyors többszörözése, a fegyverzeteik modernizálásának gyors és váratlan támogatása, a hírszerző és fegyveres irányítási szervek koncentrálása a kormányfő kezében.....a civil kontroll eltörlése és a médiatúlsúly megteremtése.... Lehetne még tovább folytatni ezt a felsorolást, de aki nem vak, az látja mi a lényeg! Európai szociáldemokrata tömegekkel nem lehetne ezeket tető alá hozni. A jelenlegi illiberális hatalom sem a békésen csordogáló jövő-idillben bízik, bár megindokol minden szabadságot és jogot korlátozó programot, de nem a békés jövőt vizionálja magának!

A Policy Solutions tanulmánya csak egérszar a követ ellepő penész tetején! 

kép: Pixabay)