Amit, ahogy

PL-asztik

Bizonyítvány

2015. június 14. - Peszt Lajos

tepett_plakat.JPGMegtehetné, hogy ebből a nagyon fontos menekült-ügyből a pozitívumokat domboríttatja ki Orbán, a Kormány-kommunikációval! Elmondhatná, hogy keresztény kötelességünk, demokratikus és fejlett világi missziónk az elesettek és üldözöttek támogatása a bajban...elmondhatná, hogy a menekülők védelmében teszünk erőfeszítéseket az őket kihasználó bűnözők ellen...de a menekülőknek segítünk...elmondhatná, hogy mi szívesen látunk mindenkit, aki bajban van...nálunk menedékre talál...segítünk, ha kell, de azok akik a hazájukban elkövetett bűneik miatt jönnek hozzánk, vagy nem tartják be a törvényeinket, azok ne számítsanak a támogatásunkra...hivatkozhatna arra, hogy mi hagyományosan egy befogadó nemzet vagyunk, ugyanis nagyon sok kultúra él velünk a Kárpát-medencében....hivatkozhatna arra, hogy mi meg kívánunk felelni a Ferenc Pápa által is elmondottaknak....

"Szegények mindig vannak veletek. Akkor tehettek velük jót, amikor akartok."

(Márk 14,7)

Mondhatná, hogy Magyarország történelmi hagyománya a többnemzetiség, a multikulturális lét...elmondhatná a bevándorlási (menekültügyi) statisztikákat, a rájuk költött pénz nagyságát, az EU-nak a probléma megoldása érdekében tett erőfeszítéseit...és kijelenthetné, hogy ezek mekkora terhet jelentenek. Elmondhatná, hogy mi magyarok erőnkön felül segítünk, mert így látjuk helyesnek. Ezen túl szervezhetné is a magyar lakosságot a menekülők segítésére, támogatására, gondozására, az őket kihasználó bűnözők elfogására...kérhetné az EU-t az ilyen irányú támogatások fokozására....de nem ezt teszi. Egyrészt azért, mert ezek nem teljesen volnának igazak, és azért, mert Ő nem ezt akarja!

Hanem éppen az ellenkezőjét... a probléma negatívumainak kiemelését. A plakátokon - az általa utólagos magyarázatként elmondottakhoz képest - szó sincs bűnözőknek célzott kijelentésekről! Csak a fenyegetés olvasható le minden szavukról! Fenyegetés, amelyről nem tudható, hogy kinek is szól! Viszont az egész országot és a teljes magyar nemzetet idegengyűlölőnek állítja be, ami egy aljas hazugság....Ráadásul ismételgetik, és újra-meg-újra kommunikálják szóban és írásban, ezt hirdeti maga Orbán Viktor is, aki valaha a Liberális Internacionálé alelnöke volt. A 180 fokos fordulatot...... Nem az általuk festett kép Magyarország igazi arca! Ezek a plakátok nem a magyarok üzenetei! Amit látnak a menekülők, a bűnözők a bevándorlók - és a sajtó nyomán az érdeklődő világ - a plakátokon, az csak az érzéketlenség, a nemzetiszínű homály, a butaság, az önzés, a fösvénység, a narancsszínű akarnokság arca. Ezt harsogják a világnak a FIDESZ-kormány plakátjai....

Tényleg ez volna a keresztény-konzervatív progresszió, ez a magyar nemzeti profizmus? Nem, ez egyáltalán nem az! Ez egy civilizációs bullshit, amit örökre Orbánnal, és sajnos Magyarországgal összenőve fognak az országok és nemzetek iskoláiban negatív példaként tanítani a jövőben. Ennyire disszonánsnak kell lennie egy modern országnak az üggyel kapcsolatban?! Ennyire mást kell mondania a miniszterelnöknek a menekültüggyel és a bevándorlással, a kirakott plakátok üzeneteivel szemben, mint amit péntek reggel a rádióban hallottunk?! Tényleg pont Magyarországnak kell ezt az inkorrekt mizériát vezetnie a fejlett világban, amikor - tulajdonképpen - mi magunk is gazdasági bevándorlók, menekültek vagyunk ezen a helyen?! Akiknek a menekülés a vérében van? Amikor a történelmünk során oly sokszor kényszerültek elődeink (és sajnos gyerekeink is) a lakóhelyük vagy az ország elhagyására és más népek befogadó jóindulatára?! Lehet ezekre a kérdésekre egyenes és rövid választ adni? Lehet, de csak a "nem"-et.

Ekkorát nem fordulhatott velünk a világ! Attól az évi maximum 50 000 bevándorlótól féltjük a biztonságunkat, akik saját hazájuk és otthonaik elhagyására kényszerültek és már bele vannak fásulva az élet nehézségeibe?! Tényleg ennyire pancser a TEK-ünk? Ennyire gyenge volna a biztonsági rendszerünk, hogy képtelen kiszűrni a veszélyes elemeket az illegális határátlépők közül?! Ennyire gyenge a Rendőrség, hogy nem képes elfogni a - a menekülők létszámához arányosan elenyésző számú - embercsempészt? Mennyi milliárd forintot költünk ezekre a szervezetekre évente? Tulajdonképpen ez volna az alapfeladatuk, csak valami oknál fogva nem akarnak annak megfelelni.... Vagy nem tudnak? Tulajdonképpen nem számít, hogy milyen okból, ugyanis az eredménytelenség bizonyított. Ez még nem az a menekült és bűnözői létszám, amit ne kellene tudni egy egyre jobban teljesítő országnak kezelni! Hány milliárd forintot költünk hasztalan, meg nem térülő programokra? Vajon hány stadion ára volna elég ennek a tömegnek a támogatására, és a róluk való gondoskodásra? Vajon a magán nyugdíjpénztárból, vagy a Quaestor csődből származó kárból hány éven keresztül lehetne ellátni a menekülteket? Az adócsalók által évente elsíbolt pénzből mekkora pozitív változást lehetne elérni a magyarországi életminőségen, a biztonságon, az erőszakszervezetek hatékonyságán, vagy éppen a kisebbségeink megóvásán?

Ettől a néhány száz, de maximum is csak néhány ezer itt maradó embertől féltjük a 400 000 magyar munkanélküli jövőbeni állásait?! Ahol 3.5 millió létminimum közelében élő ember van, ott tényleg olyan hatalmas és vállalhatatlan tehernövekedést jelent az a plusz néhány-ezer?! Annak, akik amazokon sem akar - vagy képtelen - segíteni, annak biztosan....

"Ahol nincs emberség, ott minden más - természet, világ, ész, logika, rang, dicsőség - haszontalan!"

(John Ruskin)

Feltételezem, hogy ezt a negatív kampányt nem a butaság vezérli, hanem az ártó szándék! Nem a politikai képtelenség, hanem a politikai akarat, és a mögötte láthatatlanul terjeszkedő gőg. Bár sokkal jobban érezném magam, ha csak butaságból volna ennyire ellenséges a választott kormányunk, ugyanis akkor könnyebb volna majd a jövőben visszaszerezni a világ előtt, az általa elveszített presztízsünket.

Véleményem szerint ez az ügy nem annyira súlyos, nem okoz akkora károkat, hogy ezzel kellene foglalkozni minden nap, heteken-hónapokon át. Ez egy olyan ügy, amit minden fejlett, és fejlődő országnak képesnek kell lennie alapból kezelni. Már évtizedek óta mondják a szakértők, hogy egyre intenzívebb bevándorló hullám várható. Mi magunk is már évtizedek óta részt veszünk olyan nemzetközi missziókban, szereztünk gyakorlati tapasztalatokat a világ menekültügyi gócpontjain amelyekben megszerezhettük - vagy azok alapján már régen kidolgozhattuk volna - a szükséges ismereteket és állami terveket a menekültügyek kezelésével kapcsolatban. Évtizedek óta ismerjük a probléma természetét és gyakorlatát is. Miért csak most kezdünk rá felkészülni? Talán eddig nem jöttek hozzánk a menekülők, vagy nem volt még dolgunk ilyen biztonsági kihívásokkal? Aki ezekre csak tagadással tud válaszolni, az nem normális....

Nem blöffölgetni kell a szándékosan turbósított ügyeket, hanem a valódiakat kezelni! Lehetőleg azokat, amelyek hatnak a menekültügyekre! A hangsúlyt a sokkal fontosabb - de ez miatt a túlzó kommunikációs kampány miatt elhalványuló - ügyeinken kellene tartani, amelyektől nagyságrendekkel nagyobb közösség valódi jövője, biztonsága, élete függ. Olyan ügyekkel kellene ilyen nagy lángon foglalkozni, amelyekben sokkal nagyobb veszteségek érik a kultúránkat, mint néhány-ezer muszlim érkezése....amelyek nagyságrendekkel nagyobb anyagi károkat eredményeznek országunknak, mint amit ezekre a menekültekre költünk....amelyekben súlyosabb biztonsági kockázatot vagyunk kénytelenek felvállalni! Ráadásul ezek a csip-csup ügyek semmilyen kedvező hatást nem gyakorolnak a lényeges ügyek folyására. Ezektől, azok nem javulnak meg! De fordítva priorizálva őket nagyobb eredményeket lehetne elérni! Persze ez utóbbihoz a jelenleginél nagyságrendekkel jobb politikai képességekre volna szükség. A kormányaink és a szavazópolgáraink oldalán egyaránt.

Szerintem az a legnagyobb probléma, hogy mi (általában, és általánosságban magyarok) nem szeretünk saját magunkkal szembenézni! Nem tudjuk, de nem is akarjuk a cselekedeteinket, vagy azok hiányát objektíven megítélni....de azt sem szeretjük, ha mások értékelnek bennünket. Mi félünk, ha az önmagunkról alkotott képet kell objektíven elemezni! A szubjektivitásban viszi t világelsők vagyunk! Mi szeretünk másokat értékelni, sőt, bírálni is, de nagyon nem szeretjük, ha mi vagyunk ilyeneknek a tárgya.

Nekünk régóta nagyon rossz a lelkiismeretünk, és ezt rendszeresen kivetítjük valakire!
Valakire aki az adott idő pillanatban rossz helyen tartózkodott...és illik rá az általunk kiosztott szerep.
Már nem először alkalmaztuk ezt a módszert, és sajnos nem is utoljára!
Nem tanulunk a leckéinkből...ezért a történelem állandóan arra kényszerít bennünket, hogy éveket ismételjünk. Mi azt állítjuk magunkról, hogy "kijártuk a nemzetközi nyolc osztályt!", de nemzetközi mércével mérve csak hat elsőt, és legfeljebb kettő másodikat végezünk el...

De a jelenlegi tanévet is - várhatóan - ismételnünk kell majd! ...és hol van még az érettségi?!