Amit, ahogy

PL-asztik

A tét a lét!

Kell-e vitatkozni a Feltétel Nélküli Alapjövedelemről?

2015. április 12. - Peszt Lajos

purse-388998_1280.jpg

Egyáltalán nem véletlen, hogy a társadalmi alapjövedelem projektet egy - az eredeti létrehozójához, annak küldetéséhez hasonló - baloldali, szociálisan érzékeny és fiatal politikusok által alkotott párt, a Párbeszéd Magyarországért (PM) karolta fel. Megint! Azért megint, mert 2014. januárjában a LÉT Munkacsoport egyszer már bemutatta a Feltétel Nélküli Alapjövedelem ötletét az országnak. Most viszont politikai párt (a PM) támogatásával újra van melegítve. A 2014-es reklámozás előtt is voltak kísérletek, civil szerveződések és társaságok, akik a nemzetközi mozgalmak sodrában akartak sikereket elérni, de mindeddig ezek sem voltak túl sikeresek....sem Magyarországon, sem Európában. Tulajdonképpen lassan elcsitultak az összes eddigi próbálkozások - egyébként is gyenge - hullámai. Fontos érteni a teljes folyamatot, ahogyan az alapjövedelem ötlete újra, meg újra megveti a lábát, és egyre hatékonyabban tör a felszín felé.

A 2014-es projektből - személy szerint - csak néhány publikációra emlékszem (origo, index, hvg) amelyek bemutatták, és próbálták annak előnyeit, hátrányait bevinni a köztudatba, de úgy emlékszem, hogy az aktuális Országgyűlési Választások előtti első kampány lázában égett az ország, és a - tavaly már januárban elkezdődött - idő előtt elindított gyűlöletkampányra figyelt mindenki. Ilyen körülmények között talán eleve felesleges is volt szabadjára engedni azt a gondolatot, mert várható volt, hogy az erős zajban senki sem hallja majd meg igazán. Mint ahogyan ez - szerintem - akkor meg is történt. 

Az magyarországi bevezetés indokoltságát a LÉT csoport vezetője szerint, - az európai, sőt világméretű mozgalmakat követve - egy 2008-as hazai tanulmány szolgáltatta, amely a TÁRKI Zrt kutatócsoportja által készített tárgyévi Monitoring Jelentésnek egy fontos részét képezve lett publikus, és az akkori Miniszterelnöki Hivatal megbízásából készült. Tehát, tulajdonképpen egy szocialista kormányzat által (is) felkarolt ötlet, egy kissé hosszabb idejű kifutásáról van szó. Akit érdekel a hivatkozott tanulmány az itt elolvashatja (61-71.o.) Viszont ma már minden vonatkozásban talán nem is helytálló, ugyanis a vizsgálat óta eltelt évek alatt és kormányváltások miatt sok minden változott. Nem biztos, hogy jobb lett, de az 2008-as adatokat ma már nem volna hiteles hivatkozásként használni.

Új friss és független és főleg hiteles tanulmány kellene, hogy valódi képet kaphassunk az alapjövedelem indoklásához. A magyarországi szegénységről és általában a rossz szociális helyzetben élő rétegekről nagyon sok írás jelenik meg. Tulajdonképpen ez az egyik olyan témakör, amelynek igen sokrétű, és talán túlságosan is bő irodalma van. A baj is ebből fakad! Szinte minden publikációban más-más számok, vagy ugyanazok a számok, de teljesen eltérő megállapítások szerepelnek. Hogy melyik számít igazán hitelesnek és objektívnak, azt már senki sem tudja...A következtetések között pedig egyenesen fényévnyi távolságok vannak. A valóságot pedig látjuk a szemünkkel az utcán, a boltban stb.

Az állami (KSH Háztartások életszínvonala) adatokat - sokak véleménye szerint - nem lehet objektívnek elfogadni, ugyanis a politikától erősen elfertőződött és a kormányzati sikerpropaganda áldozatává vált. Erre talán legjobb bizonyíték, hogy a KSH adataiból az EUROSTAT a KSH-val szemben teljesen más, és reálisabb következtetésékre jutott! Tehát nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy a vita milyen általános módszertannal, és mely számokról, mely következtetésekről szóljon! A TÁRKI legfrissebb, 2014-es monitoring jelentése a háztartások helyzetéről a legfrissebb mert idén márciusban lett publikálva. Ennél fogva, illetve mert ennek hitelességét nem vitatja senki, nagyon is alkalmasnak tűnik a jelenlegi megmérettetésben való használatra! Viszont ahhoz túlságosan hosszú, hogy mindenki megismerje a tartalmát. Ilyen terjedelmes és száraz anyagokat csak nagyon kevesen képesek végigolvasni...pláne értelmezni. De legalább beszéljünk róla!

Van alapanyag, sajnos szegények és gondok is vannak bőven ahhoz, hogy legyen motiváció is! 

A PM által felkarolt és közkinccsé tett FNA változat, egy erősen lerövidített, össztársadalmi olvasásra alkalmassá tett kiadvány. Ez a szöveg az a kiindulópont, amit - a kiadók szándékai szerint is  - minél szélesebb körű közpolitikai vitában ütköztetnének a szakértők, politikusok és a közéleti szereplők érveivel. Viszont egyáltalán nem tartalmaz hivatkozásokat, utalásokat azokra az adatokra, - a költségvetési számokat kivéve - amelyekből kiindulva készült az eredmény. Ezért fontos ismerni az FNA történetét, ugyanis a LÉT anyagaiban, a KSH, az EUROSTAT és a TÁRKI jelentéseiben is sok referencia, hivatkozás található az alapadatokra és kapcsolódó publikációkra. 

Szerintem ha a feltételekhez nem kötött alapjövedelem alkalmas egy társadalmi vitára, akkor - bár a szakértők véleménye is számít de - sokkal nagyobb súllyal kell figyelembe venni a közélet, az utca emberének - vagy ahogyan manapság divatos hangoztatni, a "keményen dolgozó kisembereknek" - a véleményét! Ugyanis a társadalmi egyetértés ebben a kérdésben (is ) alapvetően fontos volna!

És itt látom én a legnagyobb akadályokat, amelyek miatt most sem éri majd el a vita azt a minőséget, amit a téma egyébként jogosan megkívánna! Egyrészt azért, mert még mindig nagyon magas az elmúlt hónapok botrányaitól a politikai alapzaj, másrészt megint nem látszik, hogy az utca embere érdeklődne egy ilyen megoldás iránt! A PM - méreténél és társadalmi beágyazódásánál fogva - nincs abban a helyzetben, hogy ezt az előkészítést megfelelő hatékonysággal elvégezze. A másik akadályt az emberek felkészültségében, bölcsességében, vagy inkább annak hiányában látom. Ma már - az előbb említett bonyolult körülmények által befolyásolt helyzetben - nincs politikától mentes társadalmi bölcsesség. Ami kevés megmaradt belőle, az inkább nevetséges, mint bölcs. A botrányokban (a legutóbbi bankcsőd veszteseként) elég sokan érintettek ahhoz, hogy eltereljék a közmédia, és így a közvélemény figyelmét is erről a vitáról!

A hivatalosan "politikailag inkorrekt" magyar emberekről ráadásul éppen a minap derült ki, hogy sokkal inkább rasszisták, mint amennyire liberálisok vagy jó keresztények. Az eddig felsorolt ellentétes irányú hatásmechanizmusok sajnos megint a FNA ellen hatnak. Nem vagyok ellendrukker, de tartok tőle, hogy a mai magyar közállapotok miatt zsigeri elutasítás lesz az alapválasz! Egyre több helyen hallani, olvasni a nagyszájú tagadásokat, de gyorsan kiderül, hogy a tagadók nem is ismerik a részleteket, hanem csak valamilyen sztereotip és torz képet alkottak a hírekből, de maguk el nem olvastak róla semmit!

Nem lesz egyszerű a vitát kiprovokálni, de ez nem jelenthet indokot a semmittevésre! Szerintem egyre több civil szervezetet kellene bevonni - vitapartnerként - a projektbe, és intenzívebb médiahadjáratra volna szükség. Erőteljesebben kell reklámozni a vitát, és megpróbálni megérinteni azokat, akiknek a legnagyobb segítséget nyújtaná a FNA.

Bár újnak már talán nem nevezhető, de minden kétséget kizáróan világújdonság. Ezt világosan bizonyítja a mögötte álló - tulajdonképpen - világméretű mozgalom. Logikus és megfelelően indokolt is, és talán a új baloldal politikai irányvonala is lehet egyben. Vagy akár egy jövőbeni - az egyenlő esélyekhez egyenlő feltételeket biztosító, és polgárairól gondoskodó - polgári állam programja. Viszont a bevezetéséhez teljesen más költségvetés-tervezési gondolkodásra van szükség! Ezt viszont a kormányok nagyon nem szeretik! (A Szegények Voksa) A következtetéseket mindenkinek magának kell levonnia... De a dönteni a többségnek kellene, és nem csak a szakértőknek (nem a Parlamentnek és pláne nem a kormány-politikusoknak!)

Én úgy látom, hogy erre a magyar közélet a mai állapotában sajnos még nem alkalmas, de a PM fiatal politikusai okoztak már meglepetést....mi ahogyan a magyar közélet is feljött már néhányszor a zavaros víz alól a levegőre. Ha többre nem is, de legalább egy nagyobb levegővétel erejéig! Nem ámíthatjuk magunkat tovább azzal, hogy majd egyszer biztosan jobb lesz. Reménykedni persze lehet, és kell is, de azt is tudni kell, hogy - a közmondással ellentétben a valóságban - nem a remény, hanem az önámítás hal meg utoljára!

credit-squeeze-522549_1280.jpg

Az egyéb körülmények ellenére - szerintem - a Feltétel Nélküli Alapjövedelem bevezetése van olyan időszerű és szükségszerű is Magyarországon, hogy annak tartalmát, és bevezetésének körülményeit is érdemes volna egy józan, és pártatlan vitában megméretni. Viszont ehhez a megfelelő helyzetbe (talán állapotba) kellene hozni a közéleti kommunikációt! Sajnos az első megjelenése óta eltelt évek alatt nem növekedett észrevehetően az ötletet befogadó emberek létszáma, és Magyarországon mintha már a megismeréstől is elzárkózna a többség!  Nem tudom, hogy mi okozza a lanyha érdeklődést, de így nem lesz igazi vita...

Pedig Magyarország mindig is híres volt az egymással együtt érző emberek tömegéről, a történelmileg igazolt békés és szociális egymásrautaltságáról! Most bizonyíthatná az ország, hogy képes egységesen kiállni minden elszegényedő réteg érdekeiért, a minimálisan szükséges jólét és a társadalmi minimum megalapozásáért, és tenni is képes a bajban levőkért, nem csak dumálni, és a sarat dobálni! Ha nem így lesz, akkor viszont előfordulhat, hogy egy tényleg nagyszerű lehetőségtől fosztjuk meg önmagunkat.

Ismerve a PM füzetecskéjének tartalmát, és látva az egyre nehezebb megélhetési körülményeket, a leszakadók kiszolgáltatottságát, azt gondolom, hogy szükség van a szegénység növekedésének lelassítására, és minél előbbi megállítására. És azt is látom, hogy a rendszerváltás kormányai nem képesek hatékonyan felvenni a harcot az egyre gyorsuló és kiszélesedő elszegényedés ellen, tehát valami mást kell tenni, mint amit eddig a kormányaink próbáltak! Ez a Feltétel Nélküli Alapjövedelem projekt alkalmas lehet arra, hogy megállítsa az eddigi rossz politikát folytató - liberális és konzervatív - kormányzások miatti lecsúszást. Ennek következtében elkerülhetővé teszi hogy - történelmet ismételve - egy szélsőségesen kirekesztő és radikális politikai erő kezébe kerüljön a kormány. És elősegíti a valódi magyarországi polgárság kialakulását. Ez az ötlet alkalmas lehet mindezekre, de nem csak a Parlamentben kell róla vitázni, hanem azon kívül is! Nem indulatból, hanem a tények ismeretében és hideg fejjel, bölcsen, az érintett tömeg szemszögéből. Abban biztos vagyok, hogy a füzetben leírtakat még módosítani kell majd, de alapból alkalmas arra, hogy eldöntsük: Akarjuk-e, vagy sem!

Döntsön a valódi többség akarata.

Mert itt milliók számára tét a lét!