Amit, ahogy

PL-asztik

Haszonjátszma

2015. március 27. - Peszt Lajos

chess_603624_1280.jpg

Wagner Sándor: Dugovics Titusz önfeláldozása. (kép lent) Wagner a történelmi festészet historizáló stílusában festette meg a legenda kulcsjelenetét. A török katonát mélybe ragadó legendás magyar vitéz alakja valamennyi keresztény védő hősiességét szimbolizálja,...De csak kitaláció!
Alig egy hónap kellett hozzá. Mármint, hogy elfogják, és bevigyék a rendőrök a Tarsoly Csabát... Az eddigi kiemelt ügyekben azért ennél "egy kicsivel" gyorsabbak voltak a rendőreink! De az első hallás értelmezése ellenére ez nem egy negatív megjegyzés volt, hanem pozitív! Egy héttel ezelőtt még úgy állt a dolog, hogy az egész Quaestor menedzsment, a DRB-s, és BRB-s stb. pénzügyi vezetőkkel együtt megússzák a dolgot. A szerencsétlen Orgován Bélának a bróker-varázskalapból való szemfényvesztős előrántásával egyenesen bizonyítottá vált (legalábbis számomra) hogy ezek nemcsak hogy túlélik a botrányos bankcsődöt, de egyenesen megzsírosodva fognak elfelejtődni a magyar közvélemény számára! Na jó, arra azért még ekkor sem gondoltam, hogy ők lesznek a magyar unorthodox brókertársadalom hősei...bár nem lett volna teljesen logikátlan, ha mondjuk a Dugovics Tituszra hasonlítanánk őket...

wagner_dugovics.jpgNem akarom a szép emlékű kitalált magyar hős tettét negatív kontextusban említeni, de két héttel ezelőtt valami hasonlóra vártam... Bár erről szegény Dugovics Titusz egyáltalán nem tehet, (mert szegény csak egy kitalált személy, és így a hőstette is csak egy csalásnak köszönheti népszerűségét) de végül nem ez történt. Nem lettek a bukott brókerek hősök....de még nincs vége a történetnek és itt bármi megtörténhet. Ugye visszacseng sokunk fülébe ez nagyon fontos erkölcs alapokat kivetítő tusványosi kinyilatkoztatás!? (hogy ne kelljen megkeresni azt a két mondatot, idemásoltam idézőjelbe téve. Az mno.hu beszámolójában a 3. oldalon kell keresni, az utolsó előtti bekezdés elején)

"Végezetül azt szeretném mondani Önöknek, hogyha a jövőt tapogatjuk, akkor azt a mondatot kell mondanom Önöknek, ami talán kevésnek tűnik majd egy magas hivatalt betöltő embertől, hogy a jövő lényege, hogy bármi megtörténhet. És a bármit elég nehéz definiálni."

Csak hogy segítsem a mai magyar viszonyok közötti "orbáni bármit" definiálni , emlékeztetem az olvasót a fent nevezett beosztásokat betöltő személyek "nem éppen keresztényi, erkölcsös" múltjára. A Miniszterelnökről éppen a napokban nyilatkozta egy régi "harcostársa", hogy mintha besúgója lett volna a rendszerváltás előtti Állambiztonsági Hivatal valamelyik osztályának. A Belügyminiszterről pedig már régóta terjednek pletykák a szervezett bűnözői körökhöz tartozás kapcsán.

(Sándor István "Papa", Karancsi István és a többiek...)

Talán a Miniszterelnökséget vezető Miniszterről találni a legkevesebb utalást a közelmúltbéli gyors meggazdagodásának okairól. De nem is a pletykák tárgyát képező cselekmények itt a fontosak (ugyanis hivatalosan egyik sem bizonyított, így ezekre bizonyítékként hivatkozni etikátlan volna), hanem az, hogy az értelmes olvasó fejében megdöbbentően gyorsan állnak össze ezek a múltbéli félhazugságok a manapság tapasztalt maffiaszerű gazdasági bűncselekmények és a Magyar Kormány kapcsolataira utaló féligazságokkal! Aki csak egy kicsit is fogékony az összeesküvés elméletekre, annak az egyenes logikai vezérfonal egyértelmű! A többiek csak legyintenek, de rezignáltan kénytelenek ők is beletörődni a nyugdíjpénztári vagyon lenyúlásába, az állami földbérletek pályázatán nyerő strómanok által lenyúlt EU-s pénzek eurómilliárdokba, a közismert FIDESZ-közeli cég és a Miniszterelnök barátja cégeinek az elmúlt 2-3 évben az állami pályázatok során mutatott versengésére és a naponta nyert milliárdjaikba, és a Quaestor üggyel összefüggésben hozott banki csőd következtében elszenvedett 150 milliárdnyi veszteségkbe. Nincs bizonyíték a személyek és az ügyek törvénytelen és etikátlan kapcsolatára, de ha a 2010 óta tapasztalt eseményeket egy rendszerszerű folyamat egészében vizsgáljuk, akkor egyértelmű (és a Miniszterelnök által többször is nyíltan beismert) a politikai-gazdasági súlypontnak a nemzeti jobboldalra (és szélsőjobbra) történő unorthodox módon, egy illiberális környezetbe való áthelyezésnek vagyunk tanúi, amibe látszólag a "bármi" az egyik fő rendező eszköz és elv. Ez az előbbi zagyva cél szentesíti ennél a "illiberális demokrata" érdekkörnél ez utóbbi ördögi eszközt!

De mitől lesz pozitív, hogy a rendőrség három hetet késik!? Hát attól, hogy parancsot követtek most is. Természetesen csak megsaccolni tudom, hogy kinek a parancsát! Három, személy, vagy beosztás jöhet szóba, de most nem is az a fontos, hogy maga a Miniszerelnök, vagy csak a Belügyminiszter, esetleg a Miniszterelnökséget vezető Miniszter utasította a Rendőrséget, hanem az a kérdés, hogy miért most!? Mi történt, hogy csak most jutott el a döntéshozó arra pontra, hogy kiadja a bróker kényszerű letartóztatására a parancsot. Az intézkedésig eltelt indokolatlanul hosszú idő erősíti azt a feltételezést, hogy nem volt túlzottan motivált és határozott az intézkedés foganatosításában, mert valaminek a bekövetkezésére még várhatott. Természetesen gondolhatnánk azt is, hogy egy megdönthetetlen bizonyíték megszerzésére várt, de azt hiszem ezt el is vethetjük, ugyanis már az ügy kirobbanásakor rendelkezésre álltak a szükséges bizonyítékok. De az ezt megelőző korrupciógyanús (és főleg a politikai ellenzéki körökhöz tartozó érintettek) ügyeiben nem volt szüksége különösebb bizonyítékra sem a Rendőrségnek, sem az ügyészségnek ahhoz, hogy aktivizálja magát. Sőt, azt tapasztalhattuk, hogy mindezek nélkül is képesek voltak nagyon viharos sebességgel akciózni!

De mi történhetett, hogy most - kettő-három hét után láthattuk a vélelmezett felelősök kezén csattanni a bilincset, illetve azt magát nem láttuk, csak valakik mondták, hogy megtörtént... Szerintem nyilvánvaló az összefüggés a letartóztatás időzítése és a Miniszterelnök legutóbbi intézkedésének a végrehajtása között. Amíg a minisztériumok törvénytelenül kezelt közpénzeit ki nem vonták az érintett bankokból, addig volt a felelősöknek esélye a nyúlcipőre. Tarsolyról napokig nem lehetett tudni, hogy hol tartózkodik, miután az Orgovánt színre léptette az ismeretlen háttérrendező. Valószínűleg már menekülésben volt. Az MNB késve indított vizsgálata, a zavaros feljelentés, a Tarsoly jelentése, majd leváltása, később visszavétele, vagy éppen az elhíresült közmunkás Orgován Béla belépője csak egy mellékszál, amely az időhúzást és a végső menekülést szolgálták. Volna, de rosszul időzítették, ugyanis közben a Kormány pénze visszakerült a minisztériumok zsebébe, így elhárult a közvetlen kormánybuktató veszély Orbán Viktor és kormányának feje felül. Megszűnt a zsarolási (a menekülési utat biztosító) körülmény. És Tarsoly is azt érezhette (mert félreinformálták) hogy sikerült elkerülni a biliből való kiesést, az kormánybukás megakadályozásával az ő felelősségre vonása is elkerülhető úgy mint a MOL vezér Hernádi Zsolt letartóztatása az Interpol mai napig érvényes körözés ellenére mind ezidáig elmaradt.... vagy éppen az USA-ból korrupicó vádjával kitiltott NAV vezér, a Vida Ildikó lemondásának, kirúgásának elmaradása,... így visszatért a színpadra. A bizonyítékok eltüntetése lezajlott, így a kormány fellélegezhetett, és veszélymentesen kiadhatta azt a parancsot, amit legkésőbb már az ügy kirobbanása utáni napon ki kellett volna adni. Következhet a zavaros magyarázó propaganda hadjárat a Kossuth Rádióban Pénteken reggelenként...

Most, hogy megtörtént a letartóztatás, és elmaradt a kormány -  önmaga általi közvetett - megbuktatása, már csak kettő dologban kell válaszokat találni.

Az egyik: van-e valahol is haszon egy ilyen háromhetes sakkjátszmában, és ha igen akkor hol? Nem túl megerőltető ezt végiggondolni. Amíg az a 150 milliárd nekünk hiányzik, addig valakinek az hasznot jelent. Hiába kárpótolja az MNB a károsultakat, mert az a zseb  egy másik kabáton van, mint az, amelyikből hiányzik a Quaestor pénze! Ez egy olyan képzeletbeli háromszög, amelyben minden főszereplőnek hiányzik a pénze a betéteseknek, akik megbíztak a Quaestorban és a tulajdonában lévő ál-bankokban, az MNB-nek is, mert úgy kell kárpótolnia az előbbieket, hogy nem ő a bűnös! De a Quaestornak is hiányzik, mert az ő számlájukról tűnt el ez a tömérdek pénz! Akik nyertek, azok valószínűleg magánszemélyek (szervezett bűnözői körök?) akik mindenkinek zsebre vágták a pénzét úgy, hogy közben az állam és az MNB aszisztálta a tevékenységüket! De az állam is nyert valamit, mint a háttérből asszisztáló rendezőinas: nem bukott bele sem az erkölcstelen asszisztenciába, és még a közpénzek nyilvánvaló törvénytelen kezelésébe sem! Csak egyedül a "keményen dolgozó kisemberek" társadalma ne nyert semmit. Most sem...

A másik: Még hány ilyen - a szervezett bűnözés módszereire hasonlító, és -  kormányközeli háttéremberek, oligarchák és span-cégek által elkövetett bűncselekményre van szükség ahhoz, hogy végre megelégelje a társadalom a becstelen nyakkendős bűnözők ámokfutásait, és végre észre vegye, és végre a sarkára álljon?! Mikor lesz az a pillanat, amikor a tömeg számára megfölözi az ingerküszöböt és mint a TV képernyőhöz vágott házi papucs, vagy pattogatott-kukoricás tál végre elindítja a feszültség levezetését!? Hogy komolyan vegye a kommunista ügynökmúlt, a szervezett bűnözői múlt, és a köztörvényes bűnözői múlt, vagy éppen a korrupciós múlt vádja több mint elég (kellene legyen) ahhoz, hogy valaki ne legyen alkalmas semmilyen vezető poszt betöltésére, nem hogy az ország vezetésére! Nem is kell bizonyítottnak lennie egyiknek sem. A puszta gyanú ki kellene váltsa a választópolgárokból a tiltakozást! Nem azért, mert az ilyen vádakkal illetett politikusok buták volnának és csapnivaló vezetők lennének, hanem azért mert az ilyen embereknek van egy sajátos - a viccbéli skorpióra emlékeztető -  természete, amit még politikusi-vezetői szerepkörben, kormányra kerülés esetén sem tudnak levetkőzni, sőt!

Csak akkor jön elő igazán, mert az alkalom szüli a tolvajt!

De jó is volna, ha nem kellene a manipulált Dugovics félék propagandájával soha többé együtt élni!