Amit, ahogy

PL-asztik

Strategópletyka

2015. március 25. - Peszt Lajos

img_2809.jpg

A kocsmai lila köd...(forrás: ingatlanmagazin.hu)

A focihoz, és a politikához mindenki ért! De az orosz-ukrán krízis nyomán - olvasva az internet számos kommunikációs felületén fellelhető véleményözönt - már a a kocsmai asztalnál jóval magasabb geopolitikai stratégiának is számtalan fogadott prókátora, magasan alulképzett véleményalapú szakértője van. Tehát a nagyhatalmi stratégiához is ért mindenki. Különösen egyszerű az Orosz nemzeti érdekű stratégiát kitalálni előre...ugyanis a szándéka még a legutolsó kocsma helységleltárába felvett helyi masszív alkoholista parisztokrata logikájával is megjósolható. Ma reggel megjelent a magyar médiában egy svéd sziget (Gotland) oroszok általi "valós fenyegetettségének" híre. Persze az indoklásban (ahogyan ilyenkor már csak lenni szokott) nem valami - a pletykához illő komolyságú - globális stratégiai indok szerepel, hanem csak egy - kissé fantasztikus és nem kevésbé utópisztikus - lokális indoklás, ami nem más, mint a Balti Tenger feletti légtérellenőrzés, illetve az európai lehetséges célpontok könnyebb elérése az ide telepítendő orosz rakétarendszerekkel.

Gotland (Svédország) helyzete a Balti Tengeren (forrás: 444.hu)

Tehát Oroszország egy kisebb inváziós erővel lerohanja ezt a kb. 3000 km2 területű szigetet (a körülötte találhat sok kisebb szigetecskével együtt), ami együtt kb. akkora mint Vas Megye, amit a svéd hadsereg - állítólag - nem is véd, majd onnan sakkban tartja a fél világot. Ez a Gotland kb. 500 km távolságra van az Oroszország területeitől, de még a Balti államok és Lengyelország közé ékelődött Kalinyingrádi Területektől is legalább 200 km távolságban van. Légvonalban! Ha az előbb említett országokat - akik nem mellesleg mindannyian NATO tagállamok - megkerülve számolunk, akkor ezek a távolságok kb 1.5-szeresükre nőnek... Mekkora erőforrás kell ilyen körülmények között egy ilyen hatalmas szervezési és anyagi teherrel járó, de csekély hosszútávú céllal kecsegtető művelet végrehajtására?! Megéri-e az egész? Természetesen nem tudhatjuk, hogy mi van Putyin elnök fejében, de próbáljuk meg egy kis időre kilépni a lila ködből, és a reális körülményeket végiggondolni...lépésről-lépésre. De csak röviden, hogy a fenti leltári tételeknek se okozzon gondot a minimál megértés... Ez nem egy egyszerű feladat a kocsmai asztal körüli virtuális vitapartnerek maligán hatására elhomályosuló látótérénél akár csak egy kicsivel is nagyobb távolságra tágítani a "szagértők" látóterét, de mégis nem túl hosszan megírni a véleményemet...

INVÁZIÓS KÖRÜLMÉNYEK

A rejtett előkészítésben, tervezés folyamatában vannak ugyan lehetőségek az orosz oldalon, de őszintén remélem, hogy ekkora művelet, ennyi országot érintve, ekkora erőket és csapatmozgásokat feltételezve már nem tervezhető meg az árnyékban! A szóban forgó sziget ugyan Svédország felségterülete, és Svédország ugyan nem tagja a NATO-nak, de ennek ellenére nincs egyedül. Az északi országok tömörülésében (Nordic Countries) elég erős politikai és katonai egységet képez Norvégiával, Dániával és Finnországgal, és Izlanddal együtt. Az első kettő tagja a NATO-nak, viszont Svédország és Finnország aktív együttműködő a PfP-ben (NATO Partnership for Peace). Katonai erejük, bár nem igazán nagy, de nem is elhanyagolható. Az orosz invázióra teljesen rá vannak mozdulva évtizedek óta, mert a II.VH óta szinte minden gyakorlatukon orosz a beállított ellenség...tehát mondhatjuk, hogy van ellenségképük. Gotland - Svédországgal ellentétes oldalán az előbb már említett NATO országok vannak, köztük Németországgal. ...és ez egyáltalán nem elhanyagolható körülmény!

Természetesen nem tudhatjuk, hogy az Orosz föderációban mekkora (a krími és kelet-ukrajnai incidensben látott) az államtól "teljesen független szakadár" légi, tengeri és szárazföldi (összhaderőnemi) műveletre alkalmas erők és hadianyagkészletek állnak rendelkezésre, de talán nem állunk messze a valóságtól, ha feltételezzük, hogy akkora nem, amekkora egy ilyen nagy volumenű művelethez kellene! Ha ekkora erővel rendelkezne valaki a régióban, akkor talán a nyugati és északi titkosszolgálatok is tudnának róla.... Az északiak biztosan, mert van egy (!) ellenségképük. Tehát maradnak az orosz reguláris erők, mert azokból biztos, hogy van bőven....és a nyílt konfrontáció. A nukleáris csapásmérés, az északi sarkkör, vagy az Atlanti Óceán felőli invázió, még a tengeralattjárók támogatásával végrehajtott sok apró deszantműveletekkel is teljesen kizárva! Persze itt is lehetne a rejtve résztvevő reguláris erőket rotálni (folyamatosan, időről-időre leváltani másikkal), úgy mint Kelet-Ukrajnában, de ekkora távolság már lehet ennek akadálya...

A pletyka tárgyát képező invázió csak nagyon nagy erőkkel, légi, vagy legfeljebb tengeri úton volna végrehajtható, de az előbbi körülmények ismeretében feltűnően nagyok a kockázatok egy esetleges bukásra, vagy legalább az aránytalanul magas veszteségekre. Alapvetően kettő irányból (ha a balti országok NATO erőkkel védett légtereit nem számítjuk) közelíthetné meg a képzeletbeli orosz inváziós erő a szigetet észrevétlenül (már akkor, ha Svédország nem védi, és egyik említett ország sem veszi észre az inváziós - légi-, tengeri vagy vegyes - flottát): a Finn Öböl és Szentpétervár felől, és a Kalinyingrádi Területek irányából. Mindkettővel az a baj, hogy Finnország, és Észtország, illetve Litvánia és Lengyelország - rajtuk keresztül a Nordic Countries, és a NATO) - tudomása és bevonása nélkül nem használható egyik sem! Egy magyarországi Vas Megye nagyságú területet elfoglalni a NATO, és a teljes északi régió bevonásával eszeveszett nagy tökfejűségnek látszik, amiből Oroszország a józan paraszti észjárás szerint, nem jöhet ki győztesen!

MEGTARTÁS, FENNTARTÁS,

http://444.hu/2015/03/25/putyinnak-csak-egy-sved-sziget-kell-hogy-megszerezze-a-baltikumot/Nemzetközi és szövetségi környezet. A Nordic Countries ezen az ábrán sajnos nem szerepel (forrás: 444.hu) 

Az első lépést (az inváziót magát) egy laza mozdulattal könnyedén ugorjuk át, és azt kihagyva folytassuk egyből a sziget megtartásának körülményeivel. Ezt a szigetet Svédország látja el energiahordozóval. (elektromos áram, gáz, ivóvíz stb.) Tehát egy erőszakos birtokba vételt követően, hogy fenn tudja tartani az ott működő inváziós erők hosszú időn keresztül való működését, az agresszornak kell gondoskodni ezekről. Az ott maradt lakosságot megint csak átugorjuk, mert Ukrajna bizonyította, hogy a szakadárok nem hajlandóak, és nincsenek is arra felkészülve, hogy a maradó lakosságot ellássák a minimális életfeltételekkel... De legalábbis az elektromos áramról biztosan, ugyanis az elengedhetetlen a rakéta és radarrendszerek működéséhez, hogy ellenőrizhessék a Balti Légteret, és lelőhessenek bárkit, aki arra repül, vagy/és arra hajózik. (Ami pedig a pletyka szerint a fő cél lenne!)

Mekkora hatalmas összhaderőnemi (minden haderőnem szinte összes fegyvernemére alapozott) erőre volna szükség a sziget biztonságos, hosszú idejű - legalább hónapokig való) megtartásához? Természetesen ez is sok mindentől függ, és a helyzet részleteit (pl: út-, és talajviszonyok, közigazgatási, közlekedési, kommunikációs, egészségügyi infrastruktúra, ipari és mezőgazdasági termelés, élelmiszer ipari, kereskedelmi tartalékok helyzete stb.) nem ismerjük, de talán ez a feltételezés sincs messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy legalább egy kisebb európai ország (pl: Belgium, Dánia, Finnország, Portugália) honvédelmi erejének számban és minőségben megfelelő erőt kell feltételezni. Ez pedig akkora kiadással, hadianyag felhasználással, emberi, gazdasági, pénzügyi veszteséggel járna, hogy ekkora kiadást Oroszország jelenleg nem tud vállalni. Bár ahogy maga Putyin is elismerte; Oroszország nagy tartalékokkal rendelkezik, de az ukrajnai és krími kiadásokkal együtt, ekkora erőforrás felhasználást nem tudna biztosítani! Csak egyiket, a másik után. Viszont ez a meglepetés elveszítéséhez vezet, ami kihat a sikerre...

KÖVETKEZMÉNYEK

Oroszország annyira elszigetelődne a geopolitikai helyzetében látható nemzetközi szereplőktől, hogy ez Putyin Elnök, és követőinek bukásához vezetne! Egy sor, Oroszország által is aláírt nemzetközi egyezmény egyoldalú felrúgásának, megszegésének vádjához, sőt annak bizonyítottságához vezetne...mindezeknek az Oroszországot sújtó - most még megbecsülhetetlen - hosszútávú nemzetközi politikai hatásról és következményeiről már nem is beszélve. Ezt még a Putyini rendszer bukása utáni kormányokra is nagyon nagyon sokáig hatna kedvezőtlenül.

Szerintem mindig ott kell keresni az elkövetőt, ahol a haszon is van. Fordítva: akkor éri meg elkövetni valamit, ha azon kifizetődő haszon is van! Mivel nem látok a strategópletyka mögött szinte semmi orosz hasznot, szerintem ez az egész maligánködös invázió csak kitaláció. Még az is lehet, hogy szándékosan terjesztett orosz INFOOPS, PSYOPS, de legjobb esetben is csak pletyka, dezinformáció! Egy szándékos, az orosz propagandagépezet által kitalált és terjesztett figyelem elterelés az Orosz délnyugati határ menti incidensekről. Legjobb és leghihetőbb esetben is csak a pletykában érintett lakosság megfélemlítésével nyomásgyakorlás az északi országok kormányaira, egy üzenet, hogy maradjanak távol az ukrajnai incidenstől, és az EU szankcióktól! Kapott már ilyet Románia és Bulgária is... A virtuális pletykatérben Oroszország már majdnem (!) megtámadta minden nyugati szomszédját...de ez a szerencsétlen kicsi sziget, csak azért jött elő, mert jó messze van Ukrajnától, és megfelelő közelségben a Baltikumhoz. De azt is tudjuk, hogy bizonyos ős-szakrális szinten működő körök magasan képzett és lelkiekben kitűnően cizellált egyedei mindig is jó táptalajt jelentettek az orosz nagyhatalmi propaganda terjesztésében. Ugyanis az érte kapott pénz hatására (lila köd!) soha sem tudták igazán szétválasztani az igazságot a hazugságtól. Még akkor sem, ha az információforrás nevének végződése .ru!!!

Az Orosz nemzetgazdaság legfontosabb forrása (kb 65-70% arányban) az energiahordozók kivitele. Tehát abból élnek, amit eladnak! Számukra ez (a belpolitikai hasznon, a Putyini hatalom megőrzésén kívüli) az egyetlen haszon, amit a valódi krízis, vagy a srategópletyka mögött keresni kell. Ha nem tudják eladni a kőolajukat, a földgázukat, akkor recseg-ropog a gazdaság, aminek a minősége és hatásfoka (a hadigazdaságot és az űrkutatáshoz kapcsolódó szűk terület minőségét és képességeit kivéve) nagyjából ismert. Romokban van....mert ezek együtt adják azt a hiányzó 30-35%-ot. Ha nem romokban volna, akkor biztosan magasabb százalékot adna a nagy egészhez... Éppen ezek miatt - szerintem - abban a földrajzi irányban kell keresni az orosz érdekérvényesítés várható és valódi robbanások okozta füstjeleit, amerre annak a 70%-nak a nyálkás nyomai, az orosz nyersanyagokat szállító hatalmas csővezetékek is vezetnek. Amennyiben a közeli és távoli jövőben bármikor is fennakadás lesz az eladások mennyiségében, akkor ott várhatóak konkrét orosz fekete füstű lépések is. Az egyéb irányoknak nincs a valóságot még megközelítő alapja sem. Csak a lila maligános köd...a kocsmaasztal körül.

De ha Vladimir Vladimirovics Putyin fejében mindezek ellenére mégis megéri, például a hatalmának és befolyásának megtartása érdekében,....akkor persze egészen más a leányzó fekvése, mert ugye ott is illiberális a demokrácia, és ott is "bármikor, bármi is megtörténhet"!

Még a lila ködben is...