Amit, ahogy

PL-asztik


Gál J. Zoltán: Kettészelve

Gál J. Zoltán írása a Vasárnapi Hírek, Szerintem rovatában

2015. június 21. - Peszt Lajos

image_24.jpg

"A hatásmechanizmus csütörtökön lépett működésbe a 6-os villamoson. Hárman voltak, öltözékük nem rítt ki a rosszkedvű reggeli tömegből, mégis látszott, hogy idegenek. Jó magyar ember tudniillik már messziről kiszúrja az utasnak álcázott ellenőrt, ilyenkor oldalt pillant, vagy az eget nézi, esetleg okostelefonjába temetkezik – és megvárja inkább a következőt. Ők fölszálltak gyanútlanul.
Mintha direkt velük kezdte volna. Nem értették, mit akar tőlük az ellenőr, még akkor sem, amikor hangosabban ismételte el. Magyarul persze, hogy máshogy? Az utazók többsége ezért figyelt fel csak rájuk, a szótagolt kiabálás miatt. Gyűrött papírt húztak elő, az ellenőr flegmán nézegette, menekültigazolvány, mondta, mikor visszaadta, a fintor a szája szélén megvetést tükrözött, díjmentesek, közölte szakszerűen, már az utasok felé fordulva. A decens középkorú úr ekkor böffentette oda ültében: takarodjatok innen, büdös négerek! Pedig – ha már humánmorfológia – inkább az iráni típushoz tartoztak, akárcsak a honfoglaló magyarok nagy része, mellesleg. Még ketten vagy hárman csatlakoztak a középkorú férfihoz, hasonló hangütéssel, egy idősebb asszony mintha az „ingyenélő” szót kereste volna, de nem találta, ezért csak káromkodott. A többiek oldalra pillantottak vagy fölfelé, esetleg okostelefonjukba temetkeztek.

Tovább

Határzár, vagy amit akartok...

image_20.jpg

A "bevándorló" NEM UGYANAZ, mint az "illegális határátlépő"! Olyan érzésem van, mintha a magyar közvélemény szabadon felcserélhetőnek gondolná e két fogalmat, és az azok tartalmát képező embertömeget is! A Kormány rendszeresen az előbbiekről (évi kb. 50e fő) beszél, miközben az utóbbiakra (2015-re becsült 100-150e fő) gondol! Az előbbiekkel - tudtommal - semmi probléma nincs. Az utóbbiakat kezelő hivatalok, hatóságok és szervezetek hatásfokának az uniós szabályok által meghatározott minőségi szintre való növelésével - jogilag, fizikailag és humánusan is - kezelhető volna a probléma. Nem növelné a biztonsági kockázatot és még az EU is széles körben támogatná! (Például az emelt kvótáért cserébe emelt pénzügyi, információs és más erőforrásbeli támogatást is adna) Idegenellenesség szítása nélkül is!

Ehhez semmi szükség sincs az idegenellenességgel növelt - kormányt támogató - különösen magas társadalmi akaratra, ugyanis nyugodt, "normális" körülmények között is el lehetne érni a plusz hatásfokot. Nem kellene hozzá túlzó politikai nyomás, csak egyszerű belügyi és biztonsági szakértelem, és persze az EU pénze.

Tovább

Bizonyítvány

tepett_plakat.JPGMegtehetné, hogy ebből a nagyon fontos menekült-ügyből a pozitívumokat domboríttatja ki Orbán, a Kormány-kommunikációval! Elmondhatná, hogy keresztény kötelességünk, demokratikus és fejlett világi missziónk az elesettek és üldözöttek támogatása a bajban...elmondhatná, hogy a menekülők védelmében teszünk erőfeszítéseket az őket kihasználó bűnözők ellen...de a menekülőknek segítünk...elmondhatná, hogy mi szívesen látunk mindenkit, aki bajban van...nálunk menedékre talál...segítünk, ha kell, de azok akik a hazájukban elkövetett bűneik miatt jönnek hozzánk, vagy nem tartják be a törvényeinket, azok ne számítsanak a támogatásunkra...hivatkozhatna arra, hogy mi hagyományosan egy befogadó nemzet vagyunk, ugyanis nagyon sok kultúra él velünk a Kárpát-medencében....hivatkozhatna arra, hogy mi meg kívánunk felelni a Ferenc Pápa által is elmondottaknak....

Tovább

A magyar progresszió születése és halála

Braun Róbert írása a dinamo.blog.hu-n

image_17.jpg"A progresszió híveinek az emléknap kapcsán világosan kell fogalmaznia: Trianon azt a korszakot zárta le, amikor a magyar elit kiváltságtudata és kivagyisága, hatalmi nagyravágyása elnyomta a hazában élő nemzeti kisebbségeket, később akadályozta az asszimilációt és az együttélést, megalkudó járadékvadászata helyettesítette a polgárosodást, a meg-meginduló polgári fejlődést időről-időre visszavetette a korlátolt felsőbbrendűség, a modernitás elutasítása. Trianon szabadságot és polgári fejlődést hozhatott (volna): önálló és független magyar nemzet teremtett, mely elindulhatott (volna) a nyugatias polgári fejlődés útján. Trianon azért fontos, mert az a szabad és modern magyar zsákutcás társadalomfejlődés origója. Nem Trianon kéne fájjon, hanem, ami utána következett és tart, azóta is. A magyar progresszió halálának és születésének története is Trianonnal kezdődik.

Tovább

Szabad Vasárnap

Talmi kereszténység, áldemokrácia...

img_3372_masolata_1000x656_1.jpg

Aki csak egy kicsit is figyeli a híreket, (mondjuk az esti email-ezés közben félszemmel) már annak is teljesen világos, hogy a KDNP-nak az egyes üzletek erőszakos vasárnapi zárva tartásáról hozott törvénye álságos, hátrányosan megkülönböztető, és ráadásul gazdasági pancserség! Évek óta tartják ezt a vasat a tűzben, de valahogyan nem voltak képesek - a közvélemény támogatása nélkül - annyira felmelegíteni, hogy valódi, okos rendelkezés és teljes társadalmi előnyökkel járó következményei legyenek. Nem csak a kiválasztottaknak, hanem a valódi többségnek

Tovább

A tét a lét!

Kell-e vitatkozni a Feltétel Nélküli Alapjövedelemről?

purse-388998_1280.jpg

Egyáltalán nem véletlen, hogy a társadalmi alapjövedelem projektet egy - az eredeti létrehozójához, annak küldetéséhez hasonló - baloldali, szociálisan érzékeny és fiatal politikusok által alkotott párt, a Párbeszéd Magyarországért (PM) karolta fel. Megint! Azért megint, mert 2014. januárjában a LÉT Munkacsoport egyszer már bemutatta a Feltétel Nélküli Alapjövedelem ötletét az országnak. Most viszont politikai párt (a PM) támogatásával újra van melegítve. A 2014-es reklámozás előtt is voltak kísérletek, civil szerveződések és társaságok, akik a nemzetközi mozgalmak sodrában akartak sikereket elérni, de mindeddig ezek sem voltak túl sikeresek....sem Magyarországon, sem Európában. Tulajdonképpen lassan elcsitultak az összes eddigi próbálkozások - egyébként is gyenge - hullámai. Fontos érteni a teljes folyamatot, ahogyan az alapjövedelem ötlete újra, meg újra megveti a lábát, és egyre hatékonyabban tör a felszín felé.

Tovább

Roma Ünnep


rassz.jpg
Már vagy 20 éve a mai napon (április 8.-án) van Magyarországon is a Nemzetközi Roma Nap. Ahogy ilyenkor már lenni szokott, mindenki megemlékezik a romák történelméről és méltatja a népcsoport, vagy nemzetiség történelmét a viharos évszázadok sodrában...de csak ma. Ez az esemény is része az modern társadalmakat át, meg átszövő szimulációknak. Csak az egyik. Egész évben nem kell foglalkozni a romák körüli problémákkal, mert majd jól megmondhatjuk a véleményünket április 8.-án! Akkor mindenki vérmérséklete és világnézete által vezérelve megmondhatja, de az év többi napján nincs értelme. Mert nem hallgatja senki sem...Persze tudom, hogy ez a hétköznapokban nem így van, mert sokan mondják meg év közben is, de általában a negatívumokat ismételgetik, a megoldásokról az év többi napján csak elvétve esik szó! Éppen ezért a romák helyzetén javító programok is csak ezen az egy napon nyernek legitimitást a nyilvánosságban. Egy jobbkezes, könyökben laza legyintéssel kísérve.

Tovább

A demokrácia mélységei

dscf0202_small.jpg 

Nagyon szép dolog az a civil kezdeményezés, hogy kapjon az érdeklődő társadalom nagyobb ellenőrzési lehetőséget az állami fejlesztési projektekben. Különösen a fontos, a drága, vagy a kiemelt nemzetbiztonsági, gazdasági fejlesztésekben, de a minősített jogalkotásban, vagy éppen az ország működése szempontjából aktuális folyamatok civil kontrollja! 

Egyre több olyan nyilvánosan is nagy hullámokat verő társadalmilag fontos ügy kerület a nyilvánosság elé, amelyek igényelték volna a társadalmi párbeszédet. A civil és ellenzéki politikai szereplők egyre több alkalommal emelik fel szavukat az össztársadalmi párbeszéd szükségessége mellett, miközben az aktuális kormányzó politikai erő a választásokon kapott százalékos felhatalmazással válaszol - elutasító, arrogáns kontextusban - ezekre az igényekre. Lehet, hogy mindkét oldal túloz egy kicsit, de ez még ne ködösítse el az éleslátásunkat. Párbeszédre szükség van. Ha nincs, az is baj, de ha mindenről vitát kell nyitni, az is! Az igazság valahol a kettő között van.

Tovább

Európa Új Problémája a Cigánykérdés

A Magyarországon élő embereknek már évszázadok óta ismert súlyos hétköznapi problémáról szól; a cigányság (vagy ahogyan manapság nevezni illik ezt a népcsoportot; roma nemzetiség) beilleszkedési problémái az európai nemzetek kultúrájába. Szándékosan nem magyarok-at írtam, mert szeretném hangsúlyozni, hogy nem csak a magyarnak, hanem a Magyarországon élő szinte mindegyik nemzetiségnek vannak problémái a romákkal, és a romáknak a többiekkel. Ebből, valamint a fenti hír tartalmából azt feltételezem (sőt állítom), hogy a legtöbb nemzetnek vannak problémái a romákkal. A fenti hír egyenesen bizonyítja, hogy a többi európai országban is hasonlóan rossz a helyzet. Az igaz, hogy csak a francia problémáról szól, de majdnem biztosak lehetünk benne, hogy nem elszeparált gondokról van szó. Az országhatárok nem jelentenek akadályt....
A fentiek következtében egyre növekszik az ellenséges hozzáállás az említett népcsoporttal szemben és ha nem történik sürgősen valami csoda, vagy valami jó tündér nem int a varázspálcájával, akkor akár tragédiák sorozata a bekövetkezhet... és ez nem megoldja, hanem csapdába ejti a probléma megoldásának lehetőségét.
A francia kitoloncolás (és a német valószínűsített terv) arra enged következtetni, hogy történések miatt  erősödhetnek különböző szélsőséges megnyilvánulások és akár hivatalosan is (vagy szemet hunyva felette) utat engedhetnek a cigányok üldözésének. A cigányok összetartását ez csak szilárdítja, és a probléma megoldását hosszútávon ellehetetleníti. A hangsúly a megoldáson, illetve az ahhoz szükségen időn van...
Ha meggondolom, hogy a cigányság létszáma az elmúlt évtizedekben sokkal dinamikusabban nőtt, mint a többi nemzetiségé, akkor a megoldás talán már most is sürgős. A többi nemzetiség (és most már a francia és német példán okulva az országok, sőt államok is) nagyfokú intoleranciája, a cigányság nyakas ragaszkodása a saját kultúrájához és még számtalan ok, ami a közelmúlt óta fertőzi a helyzetet, nem közelít, hanem távolodik a megoldástól. (megoldás nekem azt jelenti, hogy az érdekelt felek közösen kialakított és elfogadott megegyezése, konszenzusa)
De van-e realitása egy ilyen megoldásnak? Attól tartok nem sok. Legalábbis akkor ha a jelenlegi körülményeken nem változtatunk biztosan nem! Ha az OCÖ (Országos Cigány Önkormányzat) körül kialakulóban lévő sikkasztási botrányt is számba vesszük, akkor azt kell megállapítani, hogy kicsi annak az esélye. Nem a formálódó megoldás, hanem az egyre mélyülő, kiszélesedő konfliktus látszik. Pedig gyorsan meg kellene oldani, mert később sokkal nehezebb lesz. Egy az Index.hu-n 2006-ban írt cikk szerint demográfia következményei is lehetnek a jelen állapotnak, ami pedig szerintem (a cigány kisebbség oldalán) az egyik generátora a magát fenntartó folyamatnak.
2008-ban az Állami Számvevőszék készített (készíttetett) egy problémafeltáró tanulmányt is a döntések meghozatalának támogatására, de sajnos azóta sem látszanak az eredményei. Sajnos ma még a cigánykérdés puszta említésével is ki lehet vívni a nem roma emberek ellenszenvét. Sőt azt tapasztaltam, hogy a témában véleményt nyilvánítók többségének személyes rossz tapasztalata van a cigányokkal kapcsolatban és így eleve érzelmi alapon közelíti meg a kérdést. Ez még önmagában érthető is volna, de sajnos a megoldást is érzelmi alapon képzelik el.
Ami pedig súlyos hiba, mert tudjuk, hogy a harag igen rossz tanácsadó...  (egy magyar -!!- közmondás) A cigány embert nem szabad azonosítani a kopasz , nagytestű, akkut bithiányban szenvedő és márkás kocsival közlekedő gyilkossal, a nyakkendős cigány bűnözővel vagy a pöffeszkedő vajdával! A cigányságnak is mint a Magyarországon élő nemzetiségek többségének, megvan a maga keresztje. A tényszerűséget és az érzelemmentességet segítik a fenti linkek és a Roma Portál-on található - szintén elég régi - tanulmányok. Ha el tudunk szakadni az érzelmeinktől és a rossz tapasztalatainkról akkor talán megleljük a megoldást is, és itt most nem csak a nem-cigányokra, hanem a cigányokra is gondolok. Sőt az a véleményem, hogy a cigányságnak akarnia kell a megoldást, és ennek az akaratának nap mint nap bizonyságát kell adnia.
Többet kell tenni azért, hogy a cigányokról alkotott közkép kedvező irányba változzon. A szegénység semmire sem indok! Fel kell számolni az eredeti probléma kialakulását generáló,önmagát erősítő folyamat alkotóelemeit a tanulatlanságot, és a törvények be nem tartását. Öntisztító folyamatokkal el kell különüljenek a bűnözéstől és a munkakerüléstől.
A nem-cigányoknak a tolerancia, a könyörületesség és a segítő szándék lehet a megtanulandó lecke, még akkor is, ha nem népszerű a hétköznapokban, sőt a többség véleményével sem találkozik és nehéz a politikai síkon elfogadtatni, és választókat veszíthet az, aki ilyen programot tűz a zászlajára. Alapot szolgáltat egy 2009-ben készült tanulmány, amely abból indult ki, hogy a közéletben cigányellenesnek lenni elvárás, és már-már normatíva, miközben a magyar társadalomban még igenis megtalálhatóak a tolerancia alapjai. Bár a cigányok körében nem készült ilyen tanulmány, de ezeket az alapokat ki kell és ki lehet használni.
A teljes és konszenzuson alapuló megoldás az egyetlen helyes alternatíva. Cigánynak és nem-cigánynak, a politikusoknak és a kisebbségi önkormányzat minden tagjának, a rendőrségnek és a rendőrnek, az oktatási miniszternek és az iskola igazgatónak, a postásnak és a szociális munkásnak a cégvezetőnek és a cigány-vajdának egyaránt. szóval mindenkinek aki a megoldás elmaradásával veszít. Mert ennek a helyzetnek a puszta fenntartásával, és európai síkra terelésével csak fokozódik a cigányellenesség és vele együtt a cigányok és nem cigányok elégedetlensége.
De ne vezessük félre magunkat; sokan vannak akiknek a jelenlegi áldatlan állapot fenntartása az érdeke... hiszen Európában vagyunk! Reméljük ezt Sárközy, Kolompár és Barroso Urak is, illetve  Merkel Asszony is tudja...
Vagy nem?
.
(A fenti képeket a bejegyzésben fent említett címekről vettem kölcsön. Köszönet értük.)
.