Amit, ahogy

PL-asztik

Házirend Kommentezőknek

2015. június 01. - Peszt Lajos

Felhasználás szabályai

Jelen felhasználási szabályzat hatálya mindenkire kiterjed, aki megtekinti a  www.pl-asztik.blog.hu weboldal tartalmát.

A weboldal a blog.hu által nyújtott platformon, és meghatározott feltételekkel, a blog.hu tulajdonosai által közzétett szabályok alapján üzemel. ezért jelen szabálygyűjteményt ennek, valamint a vonatkozó törvényeknek és a Creativ Common Licence értelemszerű egyidejű figyelembe vételével kell alkalmazni.

A www.pl-asztik.blog.hu látogatása során annak tulajdonosa nem gyűjt és nem továbbít az Ön személyére visszavezethető információt, ha csak Ön meg nem osztja azokat. Ez alól  kivételt képeznek rendőrségi és az oldal biztonságával kapcsolatos ügyek.

Kapcsolat és kommunikáció

PL-asztik.blog.hu előnyben részesíti a hiteles profiladatokkal (valós névvel, eredeti arcképpel) történő interaktív kommunikációt, de a látogatók, a felhasználók, a weboldallal vagy a weboldal üzemeltetőivel történő kapcsolatfelvételt, valamint bármilyen személyes információ megosztását saját belátásuk és saját felelősségük szerint teszik. Személyes adat megadása a kommentezéshez nem kötelező.

A kommentezőkre vonatkozó házirend

Ön csak vendég a blogban. Hozzászólni egyáltalán nem kötelező! Csak egy lehetőség.

Ne szóljon hozzá, ha véleménye:

 • Megsért szerzői jogokat, bármely jogi vagy természetes személyt vagy olyan szellemi terméket, amely más személy tulajdonát képezi.
 • trágár, sértő, szeméremsértő, közkeletű, profán, vagy illetlen.
 • bármely személyt vallási vagy faji alapon rágalmaz.
 • erőszakot illetve utálatot szít.
 • más személyeket fajuk, vallásuk, etnikai hovatartozásuk, nemi identitásuk, életkorok, szexuális beállítottságuk vagy bármely más fizikai vagy mentális képességük, szokásaik alapján megaláz, megsért, vagy támad.
 • fals, félrevezető, megtévesztő információt tartalmaz.
 • spam-nak bizonyul.
 • nem az adott témába vág.
 • termékek, szolgáltatások vásárlását kérelmezi, reklámozza, ösztönzi.
 • önreklámot tartalmaz.
 • bármilyen vonatkozásban sérti az érvényes és irányadó törvényeket, alapvető jogokat.
 • „troll” jellegű.
 • megsérti az általános elfogadott illemszabályokat.

Ha ezek nélkül nem tud a témához hozzászólni, akkor az olvasás befejezése után lapozzon...

Megjegyzések kezelésére vonatkozó szabály

A PL-asztik.blog.hu tulajdonosa fenntartja magának a jogot magának, hogy szűrjön, megtiltson és eltávolítson minden olyan megjegyzést vagy hozzászólást, amelyek sértik a fenti feltételeket.

Ha kérdése van, küldjön levelet a következő címre: lajos-pont-peszt-kukac-gmail-pont-com