Amit, ahogy

PL-asztik

A Nagy Blöffkampány

"Orbán blöfföl: ezt mutatják a számok!" - nyest.hu

2015. május 10. - Peszt Lajos

20150509_135020000_ios.jpg

Hetekkel ezelőtt írtam már (itt, itt, és itt) ugyanerről a témáról, amit ezen a címen a nyest.hu gyűjtött össze nagyon szépen, és különleges nézőpontból! A legtöbb hírközlő média is harsogta ezt napokon át! Szinte már mindenki tudja, - de sohasem árt megismételni, vagy új megvilágításba helyezni - hogy ezeket a nemzetpolitikának csúfolt, "védjük meg az embereket" témakör köré felépített kormányzati nyilatkozatsorozatokat csak a szimpátiadeficit, a népszerűségvesztés, és a gazdasági-politikai hatalomvesztéstől, a megszégyenüléstől való félelem motiválja, és nem a progresszió! Legfeljebb taktikai oka vannak. Minden olyan politikai szereplőt igyekszik megosztani, és a lényegtől elterelni, aki (vagy amely) hatékonyan beleszólhatna a Magyarországi történésekbe, gátolhatná hatalomgyakorlásban, illetve rámutathatna populista, köpönyegforgató módszereire.

Ez az egész színészkedés egyáltalán nem az ország, hanem csak a Kormány, vagy legfeljebb a FIDESZ-KDNP, és spanjainak érdeke! Ezt már csak az nem látja, aki nem is akarja látni. Akinek már túlcsordultak a negatív információk az ingerküszöbén, és megcsömörlött, elfordult mindentől, ami a politikára vezethető vissza. Illetve még azok látják a hátsó szándékot, akik pontosan azt látják lelki szemeik előtt, amiről az illuzionista blöffök szólnak! 

Az első kategóriába a pártot nem választó, és nem szavazó 3-3,5 millió polgár tartozik, míg a másodikba az elvakult semmivel sem eltántorítható FIDESZ-fanok (kb: 1.1 millió) , az oligarchák (számuk ismeretlen), és újabban a Jobbik mérsékelt (FIDESZ oldali) szimpatizánsai (minimum 400 ezer, de mások szerint akár 1 millió is lehet), akik valamilyen szállal kötődnek a kormánypárthoz. ha mással nem is, de anyagi érdekeltségükön keresztül, vagy a feldobott blöffök témáihoz kötődnek erősen, így könnyűszerrel el-, és átcsábíthatóak e mézesmadzagok, vagy orrkarikák húzogatásával. Persze nem volt mindig szükség az ilyen - halálbüntetés, vagy internetadó szintű - nagyobb volumenű blöffökre, ugyanis évekkel ezelőtt még volt akkora hatalma a centrális erőtérnek a szekértáboron, hogy minden ment zavarmentesen a maga útján.

Valami történt. Valami zavar van az erőben. A centrális erőben...  Valami elromlott. Jobban mondva megromlott, ugyanis a második Orbán kormány első uralkodási ciklusában elkövetett pancserségek következtében egyre többen ébrednek rá, hogy nem őszinte a Kormány mosolya! A második uralkodási ciklus elején - több választás fölényes megnyerése ellenére - már számokkal mérhetővé vált a népszerűségdeficit. Egy éve folyamatosan ezeket a közvélemény kutatási adatokat olvassuk...halljuk, látjuk és tapasztaljuk jártunkban-keltünkben. De mit tehet az a párt, amely miközben bevallottan unorthodox módon kormányoz, közben népszerűségét veszti? 

A józan parasztlogika szerint, ilyenkor vagy változtatni kell a kormányzás minőségén, vagy jobban el kell magyarázni az embereknek a meghozott intézkedések okait, körülményeit, és indokait! Ezek közül egyiket sem tapasztaljuk. A halovány gyenge kormányzás eredményeit, kedvezőtlen hatásait egyre többen tapasztalják, miközben azt is látják, hogy a kormányhoz dörgölődző köpönyegforgatók számára fenékig tejfölből áll az élet! Néha ugyan vannak rá kísérletek, hogy magyarázzák az aktuális helyzetet, de oly gyenge lábakon állnak a magyarázatok, hogy csak percekig képesek az életre. Így a legtöbb magyarázat-kísérlet már kezdéskor, vagy legfeljebb röviddel utána elporlad. Az unorthodox gazdaságpolitika megváltoztatására - az ellenvélemények és módosító javaslatok ellenére - sem látni cseppnyi szándékot sem....a magyarázatok pedig sorra elbuknak. Az elit változtatni nem akar, megmagyarázni nem tud.

Szerintem ez a politikai csapdahelyzet - kiegészülve a kormány és FIDESZ-közeli médiában tapasztalható tulajdonlási huzavona hatásával, és a nemzetközi szereplők (EU) szaporodó bírálataival - okozza az irracionális blöffkampányt, vagy inkább kampány sorozatot, amit kb 2012 óta kényszerből folytat Magyarország Kormánya. Elsősorban itthon, de egyre többször külföldön - főleg az EU-ban - is! Pontosan az a szekértábor látszik szétszéledni, amire oly büszkék voltak, és amely legitimálta a többséginek látszó kormányzást! (Most tekintsünk el a választási rendszer elemzésétől!) Már az előző ciklus felétől veszélyhelyzetet jeleznek a FIDESZ receptorai! Legalábbis a blöffök akkor kezdődtek. Tehát valamit gyorsan tenni kellett, hogy a népszerűségi index, és vele a legitimáció ne csökkenjen, hát azt választja a Centrális Erőtér, hogy nem foglalkozik a szekértáborból távozókkal, hanem új friss tömeget importál. A Csendes Többség, a megcsömörlöttek millióinak megnyerése nagyon sok időt és energiát igényel, és még így is kétséges a siker, tehát nem is ott keres!

Ezt nagyon jól tudják, hiszen miattuk is nőtt ekkorára a létszámuk! A baloldali pártok összefogásának bicskája is hasonló okok miatt törött bele e kísérletbe egy évvel ezelőtt, tehát olyan depót kell választani, amelyben már alkalmazásra, implementálásra kész állapotban van a célközönség. Ahol nincs szükség valódi innovációra, elegendőek az illúziók, viszont az eredmény - a szekértábor növekedése - ennek ellenére biztonsággal garantálható! Először is hivatalossá - nyilvánossá - kell tenni, hogy a magyarok politikailag inkorrektek! Ez adja a nagy blöffkampány alapját, az illúzió magjainak táptalajt. Aztán, amikor ez hatásosan tematizálta a közbeszédet, rá kell építeni a saját propagandát, amivel elsősorban a Jobbik táborában kell házalni. Zsigeri érdekeket, életminőséget érintő álproblémákat kell felhozni. Minél szélesebb kört ingerelni a vitára, majd irányított vitapartnerekkel, az ellenérdekeltek távol tartásával, manipulált társadalmi konzultációt hirdetve "megvitatni", végül jól, de főleg nyilvánosan és sokak számára pozitívan megoldani azt! Ez a recept. Eddig működött az elgondolás, csak mindig a szereplők voltak mások, de a gondolkodás, a folyamat logikája maradt a régi, a megszokott.

Ha jönnek a jobbikos, vagy a Jobbik szólamaival szimpatizálók a szekértáborba, húznak majd magukkal másokat is! Ha mást nem is. legalább a cukisodó családjaikat! Minél nagyobb füstje van a blöfföknek, annál messzebbre ellátszik... A füst, vagy inkább a mesterséges köd hatékony. Mert takarásában, a valódi fontos ügyek számára már nem jut nyilvánosság....és a szűk hatalmi érdekcsoport - a Centrális Erőtér - zavartalanul irányíthatja az események folyását. Csak arra kell figyelni, hogy mindig legyen elegendő álprobléma a folyamatosság fenntartásához! De legalább a fontos pillanatokban legyen némi álcázó füst, vagy köd. Ennyi. Ennyi a cinkosságban elkövetett tömegmanipuláció. Egyszerű, de működik. Sőt, nagyon jól - jobban mint elvárható volna - működik...Nem merem kimondani, hogy ez egy társadalmi maffia, de a szervezettség, a módszerek kísértetiesen hasonlóak!

20150509_100929000_ios.jpg

Az elterelés az álcázás, a propaganda, a ködösítés működik könnyedén, ebben a mai szürreális környezetben, ami végül is nem más, mint a hazugságok legaljasabbika! Amióta a FIDESZ kormányoz, nem hallunk mást, mint harcot valaki, vagy valami külső körülmény ellen! (ami csak nagy ritkán terrorizmus, vagy korrupció, vagy szervezett bűnözés, esetleg az elszegényedés stb. elleni küzdelem!) Szinte sohasem tártak fel saját hibájukat! Nekik a beismerés ismeretlen...elfogadhatatlan fegyelmezetlenség, rebellis eltérés a tervtől, a gyengeség jele, s így megbocsáthatatlan is! Aki beismer, az elveszett. (Gyurcsány öszödi beszédének tapasztalata) Mindent, ami rossz, azt az előző kormány, a Gyurcsány-Bajnai páros, vagy az EU erőszakos szabályai, a gazdasági bevándorlók, a külföldi tulajdonú multicégek, az IMF stb követték el ellenünk! Azt az érzetet keltik - szándékosan - hogy Magyarország a tőle függetlenül alakuló, és ráerőltetett körülmények rabja, és kiszolgáltatottja. Nem a saját hibájából - vagy erejéből - jutott el oda, ahol van, hanem mindig valami rossz körülmény, külső rossz szándék vezette meg. Mi, igaz magyarok kérem, ártatlanok vagyunk mindenben, ami velünk történt! 

Ennek a demagógiának egyenes és logikus következménye (a valóságban) az állandó forradalmi hevületű "szabadságharc", és az állandóan harcra kész, lánglelkű hős szerepében tetszelgő kormány és miniszterelnök. Aki maga 2006-os (Gyurcsány - Orbán TV-vita) megszégyenülése óta nyilvános vitát nem mer vállalni, de másokat, különösen az EU vezetőit egyre többször arra ösztökéli, provokálja! E kétszínű magatartás, a nemzetközi közösség szétzilálásához, egységének megroppantásához vezethet. Ez hazardírozás a jótevőink jóindulatával, miközben itthon egyedül az ő pozíciói erősödhetnek. De csak itthon!

Miközben az itthoni szekértábor hurrázik...mert a blöff látszólagos sikere fontosabb, mint maga a realitás, legalábbis a számukra! De ennek a figyelemelterelő kampányblöfföket gyártó, a köz érdekében hanyag és gondatlan politikának, a hazardírozásnak az itthoni következménye a gazdagok és szegények közötti - egyre növekvő - különbség is, és az egyre nagyobb tömegek gyorsuló elszegényedése is, gyermekek százezreinek éhezése is! Miközben a mérleg másik oldalán szaporodik a korrupció, egyre kevesebbek nyernek egyre többet, a politikusok rejtett spanjaikon - a sikeres ál-vállalkozókon, és ál-brókereken - keresztül saját zsebre játszanak, riválisaikat kiszorítják, és kiárusítják az ország vagyonát, földjeit, egyre nagyobb mennyiségű pénzt tüntetnek el, ezzel ellehetetlenítik a jövőt. Egyre mélyebben süppedünk a szimulált jólétünkkel a realitások mocsarába.

A FIDESZ kormány eddigi tevékenysége egy tömegpszichózis, egy nemzeti illúzió, egy szekértábor-szimuláció. De az az igazán érdekes benne, hogy ekkora energia és időráfordítással akár a jó irányba is vezethették volna az országot! Törvényesen és tisztességesen! Valóban megdicsőülhettek volna! Mindenük megvolt hozzá, mégis a blöffök nemzeti illúzióját választották! Persze tudom, hogy mindez csak nézőpont kérdése, és csak attól függ, mit látunk, hogy az illúzió melyik oldalán vagyunk... de azt is tudom, hogy ezen az oldalon sokkal többen vannak, mint amazon! Ez persze még nem bizonyíték az igazságra, de már jellemezhető vele a részrehajló kormányzás, a megosztó politika, a kirekesztő gondolkodásmód.

De mindez (a blöffök sikere, az illúziók, és a manipulációk) nem jöhetnének létre, ha nem volna befogadó közönség! Sőt, olyan közönség áll rendelkezésre, akik vevők rá, sőt önkéntes résztvevői a szimulációknak, és maguk is alig várják, hogy a végre őket is manipulálja valaki, hogy végre közel kerülhessenek ők is a tűzhöz, a fazékhoz! Nem állítom, hogy mindenkire igaz, de, a közvélemény egy nagyobb részének tetszik ez az álomszerű, szimulált világ, amelyről mindenki nagyon is jól tudja, hogy nem valódi! Mégis engedi magát megvezetni! Ugyanis könnyebb egy ránk - mondhatni testünkre - szabott szimulált valóságban élni, és a jövő generációk szemében jóval kisebb felelősséget jelent a mostani tudatlanság, a tehetetlenség. Arról nem is beszélve, hogy utólag majd bűnössé, minden baj okozójává bárki kikiáltható! Hiszen mi magyarok politikailag inkorrektek vagyunk...ilyen a természetünk.

Ha ez szimuláció megbukik, semmi gond, mert volt már ilyen a történelemben! Majd kezdünk újat...Sőt, alig várjuk hogy kezdődhessen egy újabb, modernebb, részletgazdagabb és komplexebb szimulációs utazás...

maraisandor.jpgMárai Sándornak a II VH alatt vezetett naplójában (az 1945-ben írt, 366-367. oldalon) található egy nagyon jellemző és keserű részlet...amit 2010-óta egyre többször jön elő tanítás, és tanulság formájában ...  kicsit hosszabb, mint amit az átlag magyar ember el szokott olvasni, de egyszer megéri! 

Nincs szükség bonyolult behelyettesítésekre, és az "aladárkodás"-t is pontosan érti majd mindenki, bár ma már nem ezen a néven ismerjük őket, és nem is csak a nagyvállalatokban találhatóak meg! A modern aladárok, akik saját játszóterüknek tekintik e kis országot és bábnak a benne élő embereket. 

"Az oroszok olyanok, amilyenek, semmit nem ígértek nekünk, semmit nem akartak tőlünk, mi üzentünk hadat nekik, s most a fegyver jogán érkeztek hozzánk, legyőzött országba, mely jogcím nélkül megtámadta hazájukat. Nem illethetjük őket szemrehányással.

De a magyarok! Az egyetlen ország Európában, ahol a nemzet történelmének legválságosabb pillanatában  akadt egy Szálasi-kormány, akadtak törvényhozók, akik iparkodtak megjátszani a legalitás komédiáját e horda számára! Csak hogy a zsákmányt kiegészítsék még, néhány héttel prolongálják létezésüket is, elveszejtsék Budapestet s mindent, ami az országból megmaradt! Ezekkel csakugyan nincsen alku, ezek számára nem lehet kegyelem.

A zsidófaló, nácibarát középosztály most megkísérli, hogy mindazért, ami most történt, a nyilasokra hárítsa a felelősséget.

Nem igaz, a nyilasok nem a főbűnösök. (...) A nyilasok csak következménye mindannak, amit ez a társadalom az elmúlt 25 évben elkövetett, hogy műveltség, erkölcs és tehetség nélkül érvényesülhessen. A nyilas horda éppen olyan bűnös, mint az a magyar vezető réteg, mely az alkotmányosság palástja alatt Horthy 25 évében szemérmetlenül fűtött, buzdított mindenfajta reakciót. Ez a társadalom ilyen egyszerűen nem háríthatja el a felelősséget. Most szívesen odadobják koncnak a nyilasokat, hogy meneküljenek. De ilyen olcsón nem menekülnek.

Csak egyről nem beszélnek a parasztok, nagyságosok és méltóságosok: arról, hogy mit szenvedtek az orosz városok és falvak lakósai, s arról, hogy esztendő előtt magyar állampolgárok százezreit rúgták ki lakásukból, elvették minden holmijukat, nyomorúságos batyukkal gettókba, téglagyárakba, disznóhizlaldákba zárták őket, onnan nyolcvanával, leplombált vagonokba préselték - gyermeket, asszonyt, férfit vegyesen - ezt a nyomorult tömeget, s a vagonokban , égő hőségben hat napig utaztak a lengyelországi deportációs telepek felé, megőrültek a szomjúságtól, anyák szültek a vagonokban, és a gyermek ott hevert halottan az ölükben, s a férfiak tébolyodottan ültek a halottak mellett, húsz százalék volt a vagonokban a mortalitás... S végül az auschwitzi, olmützi Vernichterunslagerekben a gyermekeket, öregeket gázkamrákban megölték, a munkabírókat egy ideig még dolgoztatták, a lányokat, asszonyokat a kísérleti telepen beoltották betegségekkel...

Mindezekről nem beszél senki azok közül, akik most rettegnek a beszállásolástól, és féltik a "zabrálóktól" a lisztet, a fehérneműt.

Ahhoz, hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a "jobboldaliság" címkéjével ismert különös valamit, a tudatot, hogy ő, mint "keresztény magyar ember" előjogokkal élhet a világban, egyszerűen azért, mert "keresztény magyar úriember", joga van tehetség és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem "keresztény magyar" vagy "úriember", tartani a markát, s a keresztény magyar markába baksist kérni az államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidó birtokot, potya nyaralást a Galyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt a jobboldaliság minden értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt 30 éves, és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen. Talán megalkuszik fogvicsorgatva, s mert önző és gyáva: bizonyára hajlong majd az új rend előtt, de szíve mélyén visszasírja a "jobboldali, keresztény, nemzeti" világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni, versenytársakat legyilkolni, és aladárkodni a nagyvállalatokban képzettség és hozzáértés nélkül.

Ez a fajta soha nem változik meg, de amíg ezeknek szavuk van vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet."